Hörselverksamhetens extrainsatta regionala brukarråd 18 december 2023

Närvarande: 

Barbro Prästbacka HRF distrikt Västra Götaland
Eivor Johansson HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund
Jan Åberg HRF distrikt Skaraborg
Harry Eriksson Distrikt Västra Götaland
Eva Löfqvist Beglert, Ordförande Varaföreningen samt distriktsstyrelse Skaraborg
Mimmi Klasson, HRF distrikt Västra Götalands

Mattias Johansson Verksamhetschef, Hörselverksamheten
Anneli Lindberg, Verksamhetsutvecklare Hörselverksamheten

Amanda Vansvik Adm. koordinator (sekr. på dagens möte)

Frånvarande:
Aron Sortelius UH (Unga hörselskadade, DBU (Dövblinda barn och ungdom nationell och regional nivå
Agneta Hummerhielm FSDB Väst Linda Harju DHB Västra

Omställning i vården

Habilitering & Hälsa har ett sparbeting på 25 miljoner kronor för 2024. Hörselverksamheten har sparbeting på 6,6 miljoner kronor. Under 2023 går vi ungefär 7 miljoner kronor plus gällande personalkostnader då vi inte har personal tillsatta på alla vakanta tjänster.

HRF Eivor J ställer frågan hur utbildning av audionomer ser ut i Göteborg och i övriga Sverige.
Mattias J berättar att intagningskraven har sänkts genom åren. I Göteborg fyller man årligen sina platser med 25 personer, men det är många som av olika anledningar hoppar av under utbildningens gång. Under 2023 var det 14 personer som examinerades. I övriga Sverige så försöker Norrland starta en distansutbildning tillsammans med Örebro. Programmet i Lund är räddat tack vare HRF.

Planen som ligger för 2024 till 2028 så ser Habilitering & Hälsa att antalet personal kommer att minska men även att lokalerna blir färre. Vi behöver förtäta oss och titta på vilka utbudspunkter som kan stängas. I Södra Älvsborg och Göteborg har man börjat titta på de lokaler som inte används fullt ut, vilka är Mölndal, Hisingen och Skene. Tanken är att de stora mottagningarna ska täcka för de mindre. På sikt kommer troligtvis utbudspunkter ses över även för Skaraborg och Fyrbodal. Där vi delar lokaler med Öronkliniken så kommer troligtvis Hörselverksamheten att finnas kvar då man inte sparar in på lokalkostnader.

Planen för Habilitering & Hälsa är att gå igenom lokalerna under 2024 för att sedan besluta och påbörja åtgärder under 2025.

Amanda Vansvik, adm. koordinator (sekr. på dagens möte), lämnar dagens möte.

Hörselverksamheten beslutar sin omställningsplan för Brukarorganisationerna. Konkreta förslag från Brukarorganisationerna var bland annat:

  • Att förbereda och stötta patienter inför en hörselrehabilitering.
  • Att hjälpa till med hörselscreening för denna grupp som väntar.
  • Att finnas med i samverkan med kommuner på boenden mm.
  • Att finnas med som stöd på Servicemottagningar.

Mattias J tackar alla för idag och avslutar mötet.