Hörselteam Göteborg barn och ungdom, brukarråd barn 16 maj 2022

16 maj 2022 klockan 15:30-17:00 genomfördes barnråd hos hörselteam Göteborg barn och ungdom. Barnrådet uppmärksammades via affischering, inbjudan via brev till de som deltagit vid tidigare barnråd och framlottade barn inom den tilltänkta åldersgruppen 8-12 år. Det var det fjärde barnrådet som genomfördes.

Åtta barn i åldrarna 10-12 år anmälde sig. Två anmälda fick förhinder med kort varsel och totalt sex barn deltog vid barnrådet. Alla barn deltog aktivt och kom med sina åsikter. Två medarbetare; Karolin Ejeborn och Femisk Lind ansvarade.

 • Före barnrådets början informerades föräldrar och barn om att deltagande i barnrådet sker anonymt och att det som sägs kommer antecknas samt att vi bjudit in till en uppföljande träff den 7 juni där vi kommer följa upp det som sagts vid dagens barnråd och visa barnen anteckningarna. De som inte kan delta vid uppföljningen kommer få anteckningarna hemskickade så de kan komma med synpunkter och därefter publiceras de på vår hemsida. Telefonnummer till ansvariga medarbetare lämnades ut ifall föräldrar skulle behöva nå oss under barnrådet.
 • Genomgång av tekniken vi använde oss av, mikrofonsystem som anslöts till barnens mottagare samt att vi använder oss av handuppräckning och turtagning.
 • Kort presentationsrunda, barn och personal presenterade sig med namn och något de tycker om att göra. Kort presentation av Hörselteam, hur många vi är och vad vi jobbar med samt hur många barn och ungdomar som går hos oss.
 • Alla barn valde varsin figur samt fick ett papper med Smiley-skala samt “Ja” och “Nej”-alternativ.
    
  Smiley-skala
 • Presentation av barnrådet, information att dagens barnråd är det fjärde som genomförs, varför vi har det och vad vi hoppas det kan leda till. Repeterade information om att allt är anonymt, att det inte finns något rätt eller fel svar och att deras åsikter används till att förbättra Hörselverksamheten. Fråga till barnen om de vet varför de blivit inbjudna. Information om de tidigare barnråden vi haft, vad som framkommit där och vilka förändringar som gjorts utifrån det, till exempel “Vad tyckte du om dagens besök?”-lådan. Information att det varit uppehåll med barnråden på grund av Corona-pandemin.
 • Kort information om Barnkonventionen, alla barn hade hört om Barnkonventionen tidigare, och hur vi arbetar utifrån den.
 • Inledande övning “Fyra hörn” för att komma igång och lära känna varandra lite mer. Barnen fick välja ett hörn utifrån svarsalternativen till frågorna “Vilken klass går du i? Årskurs 2, 3, 4 eller 5”, “Vad gillar du mest att göra? Spela spel (mobil/dator/TV), se på film/serier/YouTube, idrotta/sporta eller umgås med kompisar/familj” samt “Vad gillar du bäst? Godis, glass, frukt eller chips”.

Deltagarna fick därefter börja ta ställning till frågor genom att placera ut sina figurer på pappret med Smiley-skala. Frågorna lästes upp samt fanns tillgängliga i text på storbild.

Vid dagens barnråd lades fokus på barnens upplevda delaktighet vid sina besök hos oss, vilken förberedelse de får och vill ha inför besök, hur de vill träffa oss och om de saknar något hos oss.

Frågor och svar på barnråd 16 maj 2022 (pdf)

Barnen sammanfattade mötet med Smiley-skalan

  
Smiley-skala
 1. Hur var dagens barnråd?
  5 helgröna, 1 ljusgrön.
 2. Kunde du prata om det du ville idag?
  6 helgröna.
 3. Har vi lyssnat på dig idag?
  6 helgröna.

Kommentarer:

 • Mer fika!
 • Ta en paus ute och kladdkaka.
 • Nä.
 • Kladdkaka!
 • Att vissa barn var lite högljudda och störde, allt det andra var bra.