Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig, delaktig och aktiv i ditt liv.

Hörhjälpmedel

Hjälpmedel som på olika sätt kompenserar svag hörsel eller dövhet.

Synhjälpmedel

Hjälpmedel som på olika sätt kompenserar svag syn eller blindhet.

Lånevillkor

Här är lånevillkoren för hjälpmedel i Västra Götaland. I dokumentet finns QR-koder som leder till teckenspråksöversättningar. 

Lånevillkor i Västra Götaland (pdf)

Vill du vill veta mer om att låna ett hjälpmedel? 

Att få ett hjälpmedel på 1177.se