Hjälpmedel inom habilitering

Många av patienterna inom habilitering använder hjälpmedel som en del av sin behandling.

Att få hjälpmedel för kognitivt stöd - 1177.se
Hjälpmedel för kommunikation - 1177.se
Hjälpmedel i hemmet - 1177.se
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben
Rörelsehjälpmedel - 1177.se

Hjälpmedel ger möjlighet att

  • förflytta sig 
  • prata och kommunicera 
  • sköta sin hygien 
  • ha en funktionell sittställning

Service för hjälpmedel

Kontakta Hjälpmedelscentralen om du behöver justera eller få service av ditt hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen 
010-473 80 80