Synhjälpmedel

Har man en synnedsättning kan man behöva hjälpmedel.

Det finns hjälpmedel som passar om man har svag syn, om man ser mycket dåligt eller är blind. För dig som har svag syn förstärker hjälpmedlet oftast de synrester du har kvar. Det kan vara till exempel ett förstoringsglas eller stor text på en datorskärm. För dig som är blind kompenserar hjälpmedlet. Det kan ske till exempel med ett datorprogram som kan läsa text.

Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

Låna hjälpmedel

Innan du får låna ett hjälpmedel gör vi en bedömning på vad du behöver. Vilket eller vilka synhjälpmedel som du får utreds och bestäms på syncentralen, tillsammans med dig. Du får beskriva vilka behov du har och förskrivaren undersöker hur de nedsatta funktionerna påverkar din vardag. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vad målet ska vara med att använda hjälpmedlet.

När du lånar ett hjälpmedel ingår utprovning, träning och uppföljning för att det ska fungera så bra som möjligt. 

Vad är vardagsprodukter?

Det finns praktiska produkter som du kan köpa själv ute i handeln. Du kan få tips och råd på din syncentral om vilka produkter som kan passa dina behov.

Hjälpmedel är kostnadsfria

Hjälpmedel som förskrivs på syncentralen är kostnadsfria. Vardagsprodukter som vi tipsar om får du själv köpa in.

Service av synhjälpmedel

Kontakta din syncentral om du har problem med ditt synhjälpmedel.

Syncentraler

Vad förväntas av mig?

Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Vi ser till att du får information om hur det ska användas och skötas. Om du skadar ditt hjälpmedel, om det kommer bort
på grund av slarv eller om du trots uppmaning inte lämnar tillbaka det kan du bli ersättningsskyldig. Du behöver inte betala för normalt slitage på hjälpmedlet.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd?

Det är vår uppgift att erbjuda personliga hjälpmedel till dig som behöver. Är du missnöjd med val av hjälpmedel eller servicen, är du välkommen att vända dig till förskrivaren eller förskrivarens närmsta chef.

Du kanske behöver mer information, stöd eller utbildning för att det ska fungera. Det kan också vara så att ditt behov har förändrats och att förskrivaren därför behöver göra en ny behovsbedömning

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre har behov av dina hjälpmedel återlämnas eller skickas de väl rengjorda till den syncentral du är patient hos. Stora hjälpmedel kan vi komma och hämta upp.