Taltjänst erbjuder

Talstöd

Tolken upprepar det du säger och förtydligar när det behövs. Du kan använda talstöd till exempel vid möten, läkarbesök eller vid telefonsamtal.

Lässtöd

Tolken läser upp text och förklarar ord och innehåll.

Skrivstöd

Tolken skriver ner det som du önskar. Det kan till exempel vara minnesanteckningar från möten, att fylla i blanketter eller skriva brev.