Beställ tolk från Taltjänst

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Webbeställning

Kan tolken stanna längre än jag beställt?

Ibland tar ett möte längre tid än vad man bestälIt tolk till. Vi har tydliga regler för hur länge en tolk kan stanna.

Exempel: Du har bestälIt tolk mellan klockan 10.00·12.00. Cirka tio minuter innan den beställda tiden är slut påminner tolken om att tiden snart är slut. Om mötet behöver fortsätta ringer tolken till Tolkverksamhetens samordning och frågar om han eller hon kan stanna.

Prioriteringsordning för Tolkverksamheten i Västra Götaland

I dokumentet nedan kan du läsa vilka prioriteringar vi måste följa:

Prioriteringordning inom Tolkverksamheten i Västra Götaland