Datakällor och forskningsprojekt

Här hittar du information om de datakällor och forskningsprojekt som pågår inom forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer.

Studiekohorter och datakällor

Här kan du läsa mer om studiekohorter och datakällor inom forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer.

Forskningsprojekt relaterade #RECASC

Länk till forskningsprojekt relaterade till forskningsplattformen och som registrerats i projektdatabasen FoU i VGR med hashtag #RECASC (www.researchweb.org).