SDR

Skaraborg DiabetesRegister SDR är register som registrerade alla personer med diabetes under 1991-2004.

Under 1991–2004 samlades uppgifter om alla personer med diabetes, både typ 1 och typ 2, i Skaraborg i ett särskilt register innehållande cirka 16 450 personer. Majoriteten har diabetes typ 2 och sköts i primärvården. SDR innehåller uppgifter om debutår för sjukdomen, typ av diabetes, rökning, förekomst av hjärt-kärlsjukdom, kroppslängd, kroppsvikt, fotstatus, ögonstatus, blodtryck, HbA1c, blodfetter samt farmakologisk behandling. Täckningen av registret har validerats 1994 och inkluderade då 88,4 ±1,3 % av diabetespatienterna i Skaraborg. Data från SDR är länkat till Socialstyrelsens dödsorsaks- och patientregister och har kompletterats med kliniska data från och med 2001 från primärvården. I SDR finns en under-kohort av patienter med diabetesdebut 1996–1998 som registrerades särskilt (n=1 224) och studier av biomarkörer för insulinproduktion och komplikationer genomfördes på dem <65 år (n=476). Nya undersökningar av de <65 år gjordes 1999-2001 och 2007-2010. Registret har varit föremål för ett flertal vetenskapliga studier och doktorsavhandlingar.

Forskningsprojekten sedan 2006 genomförs i samarbete med Bo Berger med.dr., Tobias Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet, Miriam Pikkemaat, med.dr., Per Hjerpe med.dr. och Ann Segerblom, FoU-koordinator FoU primärvård Skaraborg. Salmir Nasic, biostatistiker FoU-centrum och Grete Garberg, doktorand vid Göteborgs Universitet, ögonkliniken på Skaraborgs sjukhus. Från Lunds Universitet medverkar Monica Lövestam-Adrian, med.dr. oftalmologi och Olle Melander, professor, hypertoni och hjärt-kärlsjukdom, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och från Karolinska Institutet, Per Wändell, professor och Axel Carlsson, docent, apotekare.

Kontaktpersoner är professor Kristina Boström och Tobias Andersson.

Publikationer från SDR:

Berger B, Stenström G, Chang YF, Sundkvist G. The prevalence of diabetes in a Swedish population of 280,411 inhabitants. A report from the Skaraborg Diabetes Registry. Diabetes Care 1998;21:546-8.

Berger B, Stenstrom G, Sundkvist G. Incidence, prevalence, and mortality of diabetes in a large population. A report from the Skaraborg Diabetes Registry. Diabetes Care 1999;22:7738.

Berger B, Stenström G, Sundkvist G. Random C-peptide in the classification of diabetes. Scand J Clin Lab Invest 2000;60:687-93.

Stenström G, Berger B, Borg H, Fernlund P, Dorman JS, Sundkvist G. HLA-DQ genotypes in classic type 1 diabetes and in latent autoimmune diabetes of the adult. Am J Epidemiol 2002;156:787-96.

Berger B, Borg H, Fernlund P, Stenström G, Sundkvist G. Islet antibodies associated with pancreatic B-cell dysfunction at and 3 years after diagnosis of diabetes in subjects aged 35-64 years old: degree of impairment less severe than in those aged 0-34 years old. Diabet Med 2006;23:1180-5.

Garberg G, Lövenstam M, Nasic S, Bengtsson Boström K. The prognosis of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes since 1996-1998. The Skaraborg Diabetes Register. Int Ophtalmol. 2015;35:503-11.

Pikkemaat M, Melander O, Mölstad S, Garberg G, Boström KB. C-peptide concentration, mortality and vascular complications in people with Type 2 diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. Diabet Med. 2015;32:85-9.

Pikkemaat M, Melander O, Bengtsson Boström K. Association between copeptin and declining glomerular filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complications. 2015;29:1062-5.

Pikkemaat M, Melander O, Hjerpe P, Bengtsson Boström K. Prediction of treatment effects in newly diagnosed diabetes patients using clinical parameters and biomarkers. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complications 2017;31:854-858.

Andersson T, Hjerpe P, Carlsson AC, Aldina Pivodic, Wändell P, Manhem K, Bengtsson  Boström K. Mortality trends and cause of death in patients with incident type 2 diabetes and controls: a cohort study from the Skaraborg Diabetes Register. Diabetes Res Clin Pract 2018;138:81-89.

Pikkemaat M, Andersson T, Melander O, Chalmers J, Rådholm K, Bengtsson Boström K. C-peptide predicts all-cause and cardiovascular death in a cohort of individuals with newly diagnosed type 2 diabetes. The Skaraborg diabetes register. Diabetes Res Clin Pract 2019;150:174-183

Avhandlingar från SDR:

Berger B. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry. 2006, Lund University.

Pikkemaat M. Complications in type 2 diabetes. Biomarkers versus patients’ thoughts and experiences. 2018, Lund University.

Projektrapport från SDR:

2011:11 Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet.
Författare: Ann Segerblom, FoU-koordinator, FoU-centrum Skaraborg.