Studiekohorter och datakällor

Här nedan listas några av de studiekohorter och datakällor som forskare inom forskningsplattformen använder.

 • Skaraborgsprojektet                                                        
 • BASUN BAriatrisk kirurgi; SUbstitutionsbehov och Nutritionsstatus,
  ett prospektivt projekt för att utvärdera den medicinska och kirurgiska behandlingen för personer med sjuklig fetma i Västra Götalandsregionen.
 • QregPv Regionalt kvalitetsregister för primärvård
  Data från patienter med hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, diabetes och astma/KOL från samtliga vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen. 
 • SPCCD Swedish Primary Care Cardiovascular Database
  Forskningskohort med data från samtliga patienter med hypertoni inom primärvården i Skaraborg och Sydvästra sjukvårdsdistriktet i Stockholm.
 • SDR Skaraborgs DiabetesRegister
  SDR upprättades 1991 och en majoritet av patienter med diabetes i Skaraborg registrerades fram till 2004. Data från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister och Patientregistret finns länkat till SDR liksom kliniska data från primärvården.