FoU-ledare

Här hittar du kontaktuppgifter till vår FoU-ledare.

Sandra Weineland

FoU-ledare, docent, leg. psykolog,

Mer om Sandra Weineland

Sandra Weineland är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Hon är verksam som plattformsledare för forskningsplattformen psykisk hälsa och ohälsa, vetenskaplig ledare och handledare inom FoU primärvård, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, så bedriver hon klinisk forskning.

Hon är idag kliniskt verksam inom Närhälsan, Södra Älvsborg och psykologisk rådgivare till teamen för psykisk ohälsa. Under de senast åren har hon utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön. Den huvudsakliga forskningen berör hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi.  Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter.