Hitta personer vid projektdatabasen FoU i VGR

Följande personer arbetar med projektdatabasen FoU i VGR.

Har du frågor gällande projektdatabasen FoU i VGR kan du kontakta någon av personerna nedan eller skicka ett mail till: fouivgr@vgregion.se.

Christina Blomdahl

Regional utvecklingsledare för projektdatabasen FoU i VGR

Evelina Kortzon Alfelt

Regional koordinator för projektdatabasen FoU i VGR

Telefonnummer

Tanja Fransson

FoU-guide primärvården i Södra Älvsborg

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 94 20

Övriga FoU-guider inom VGR

På sidan Hitta din FoU-guide på projektdatabasen FoU i VGRs webbplats hittar du en komplett lista över alla personer som arbetar som FoU-guider inom Västra Götalandsregionen. FoU-guiderna är lokala kontaktpersonerna för projektdatabasen FoU i VGR, och har bland annat uppdraget att stötta medarbetare i frågor kring registrering av forskningsprojekt.