Vi som arbetar här

På följande sidor hittar du kontaktuppgifter till, och information om, medarbetarna vid FoUUI-centrum Södra Älvsborg.

Via länkarna nedan hittar du personal FoUUI-centrum Södra Älvsborg hittar du medarbetare vid: 

  • FoU primär och nära vård Södra Älvsborg vilka består av FoU-chef, FoU-koordinatorer, FoU-strateger, FoU-ledare och FoU-handledare
  • Primärvårdens utbildningsenhet Södra Älvsborg vilka består av Studierektorer för ST, Studierektorer för AT, Studierektor för VFU och Utbildningskoordinator
  • Folktandvårdens FoU Södra Älvsborg
  • Lokala FoU-rådet Södra Älvsborgs kansli
  • Personal som arbetar med projektdatabasen FoU i VGR

Här hittar du även kontaktuppgifter till doktoranderna knutna till FoU primär och nära vård Södra Älvsborg.