Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-staben

Här hittar du kontaktuppgifter till FoU-staben.

Profilbild av Lena Nordeman

Lena Nordeman

FoU-chef, docent och leg. sjukgymnast
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lena är förutom FoU-chef även ordförande i Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och ledamot i Västra Götalandsregionens FoU-råd. Hon är docent i fysioterapi och adjungerad universitetslektor till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care:Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors (GUPEA). Hennes forskningsintresse är direkt access till fysioterapi i primärvården, bedömning, behandling och prognos vid muskuloskeletal smärta, samt kvinnohälsa.

Hon handleder projektledare med olika professioner och akademisk bakgrund från projektplanering till färdigt projekt.  

Profilbild av Anette Larsson

Anette Larsson

FoU-strateg, med. dr., leg. fysioterapeut

Anette är legitimerad Fysioterapeut och disputerade år 2018 med avhandlingen ”Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia-a person centred approach (GUPEA)” vid Göteborgs Universitet. Anette arbetar kliniskt på Närhälsan Herrljunga rehabmottagning och har lång erfarenhet av arbete i primärvård. Anette är affilierad till Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi samt till Institutionen för Allmänmedicin och Folkhälsa.

Anette är idag knuten till FoUUI-centrum Södra Älvsborg och handleder medarbetare samt deltar i undervisningen på kursen MFM330. Anettes huvudsakliga forskningsområde är långvarig och generaliserad smärta och effekter av fysisk aktivitet på symptom och fysisk kapacitet.

Profilbild av Christina Blomdahl

Christina Blomdahl

FoU-strateg, fil.dr., leg. arbetsterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Christina är Filosofie doktor och arbetar som FoU-strateg främst med det regionala uppdraget att leda och utveckla projektdatabasen FoU i VGR. Christina är också knuten till Vuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborgs Sjukhus. Christina är leg. arbetsterapeut och Fil.mag i Bildterapi. Christina disputerade 2017 med avhandlingen: Painting from within: developing and evaluating a manual-based art therapy.(GUPEA)

Christina leder två forskargrupper: Bildterapi vid depression och/eller utmattningssyndrom och Intensivbehandling vid PTSD. Hon handleder också studentuppsatser med olika professioner och akademisk bakgrund inom området psykisk ohälsa.

Profilbild av Gun Rembeck

Gun Rembeck

FoU-handledare, med. dr., adjungerad universitetslektor allmänmedicin, Göteborgs universitet, leg. barnmorska.

Gun Rembecks forskningsområden är framförallt psykisk hälsa, folkhälsa, barn och ungdomshälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och övergångsfaser i livet s.k. ”transition”. Hon handleder vetenskapliga studier och undervisar doktorander och personer i ledande ställning i vetenskaplig metod.

Gun är leg. barnmorska och har mångårig erfarenhet av ungdomsmottagningsarbete. Hon disputerade 2008 på Allmänmedicin Göteborgs universitet. Avhandling fokuserade på gruppundervisning och pubertet med flickor i 12-årsåldern och ungdomar i 17-årsålder som målgrupp.

Gun tillhör ett internationellt forskningsnätverk, ISTAR och har samarbete med James Cook University Australien med studier på Papa Nya Guinea.

Profilbild av Tanja Fransson

Tanja Fransson

FoU-koordinator/FoU-rådssekreterare/FoU-guide primär och nära vård Södra Älvsborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tanja Fransson har en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria och arbetar som FoU-koordinator på FoUUI-centrum Södra Älvsborg. I uppdraget ingår även att vara FoU-guide för primärvården i Södra Älvsborg.

Tanja arbetar även som FoU-rådssekreterare i det Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg som har sitt kansli i FoUUI-centrums lokaler.

Personkort för Tanja Fransson i projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Evelina Kortzon Alfelt

Evelina Kortzon Alfelt

FoU-Koordinator / Regional koordinator för projektdatabasen FoU i VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Evelina Kortzon har en Master of Philosophy i Life Science med inriktning på muskelfysiologi och en BSc(Hons) i Sport and Exercise Science från University of Stirling i Storbritannien.

Evelina Kortzon arbetar som FoU-koordinator på FoUUI-centrum Södra Älvsborg. Tjänsten är uppdelad i lokala uppdrag, med bland annat fokus på webb och kurser i forskningsmetodik, och det regionala uppdraget kopplat till projektdatabasen FoU i VGR. 

Personkort för Evelina Kortzon i projektdatabasen FoU i VGR

Angelica Zetterström

FoU-koordinator / FoU-guide primär och nära vård Södra Älvsborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rebecka Latos

FoU-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-10-03 10:53