FoU-staben

Här hittar du kontaktuppgifter till FoU-staben.

Lena Nordeman

FoU-chef, docent och leg. sjukgymnast

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 94 12

Mer om Lena Nordeman

Lena är förutom FoU-chef även ordförande i Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och ledamot i Västra Götalandsregionens FoU-råd. Hon är docent i fysioterapi och adjungerad universitetslektor till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care:Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors (GUPEA). Hennes forskningsintresse är direkt access till fysioterapi i primärvården, bedömning, behandling och prognos vid muskuloskeletal smärta, samt kvinnohälsa.

Hon handleder projektledare med olika professioner och akademisk bakgrund från projektplanering till färdigt projekt.  


Anette Larsson

FoU-strateg, med. dr., leg. fysioterapeut

Mer om Anette Larsson

Anette är legitimerad Fysioterapeut och disputerade år 2018 med avhandlingen ”Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia-a person centred approach (GUPEA)” vid Göteborgs Universitet. Anette arbetar kliniskt på Närhälsan Herrljunga rehabmottagning och har lång erfarenhet av arbete i primärvård. Anette är affilierad till Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi samt till Institutionen för Allmänmedicin och Folkhälsa.

Anette är idag knuten till FoUUI-centrum Södra Älvsborg och handleder medarbetare samt deltar i undervisningen på kursen MFM330. Anettes huvudsakliga forskningsområde är långvarig och generaliserad smärta och effekter av fysisk aktivitet på symptom och fysisk kapacitet.


Christina Blomdahl

FoU-strateg, fil.dr., leg. arbetsterapeut

Telefonnummer

Mer om Christina Blomdahl

Christina är Filosofie doktor och arbetar som FoU-strateg främst med det regionala uppdraget att leda och utveckla projektdatabasen FoU i VGR. Christina är också knuten till Vuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborgs Sjukhus. Christina är leg. arbetsterapeut och Fil.mag i Bildterapi. Christina disputerade 2017 med avhandlingen: Painting from within: developing and evaluating a manual-based art therapy.(GUPEA)

Christina leder två forskargrupper: Bildterapi vid depression och/eller utmattningssyndrom och Intensivbehandling vid PTSD. Hon handleder också studentuppsatser med olika professioner och akademisk bakgrund inom området psykisk ohälsa.


Gun Rembeck

FoU-handledare, med. dr., adjungerad universitetslektor allmänmedicin, Göteborgs universitet, leg. barnmorska.

Mer om Gun Rembeck

Gun Rembecks forskningsområden är framförallt psykisk hälsa, folkhälsa, barn och ungdomshälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och övergångsfaser i livet s.k. ”transition”. Hon handleder vetenskapliga studier och undervisar doktorander och personer i ledande ställning i vetenskaplig metod.

Gun är leg. barnmorska och har mångårig erfarenhet av ungdomsmottagningsarbete. Hon disputerade 2008 på Allmänmedicin Göteborgs universitet. Avhandling fokuserade på gruppundervisning och pubertet med flickor i 12-årsåldern och ungdomar i 17-årsålder som målgrupp.

Gun tillhör ett internationellt forskningsnätverk, ISTAR och har samarbete med James Cook University Australien med studier på Papa Nya Guinea.


Tanja Fransson

FoU-koordinator/FoU-rådssekreterare/FoU-guide primär och nära vård Södra Älvsborg

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 94 20

Mer om Tanja Fransson

Tanja Fransson har en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria och arbetar som FoU-koordinator på FoUUI-centrum Södra Älvsborg. I uppdraget ingår även att vara FoU-guide för primärvården i Södra Älvsborg.

Tanja arbetar även som FoU-rådssekreterare i det Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg som har sitt kansli i FoUUI-centrums lokaler.

Personkort för Tanja Fransson i projektdatabasen FoU i VGR


Evelina Kortzon Alfelt

FoU-Koordinator / Regional koordinator för projektdatabasen FoU i VGR

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 94 15

Mer om Evelina Kortzon

Evelina Kortzon har en Master of Philosophy i Life Science med inriktning på muskelfysiologi och en BSc(Hons) i Sport and Exercise Science från University of Stirling i Storbritannien.

Evelina Kortzon arbetar som FoU-koordinator på FoUUI-centrum Södra Älvsborg. Tjänsten är uppdelad i lokala uppdrag, med bland annat fokus på webb och kurser i forskningsmetodik, och det regionala uppdraget kopplat till projektdatabasen FoU i VGR. 

Personkort för Evelina Kortzon i projektdatabasen FoU i VGR


Jared Berent

FoU-koordinator / Kurskoordinator / FoU-guide primär och nära vård Södra Älvsborg

Telefonnummer