Matkassen - ett koncept för att främja hälsosamma matvanor

Matkassen är en webbplats som innehåller färdigplanerade veckomenyer med tillhörande inköpslistor. Det som är unikt för Matkassen, i jämförelse med andra matkassar och receptsajter på marknaden, är att veckomenyerna är framtagna utifrån nordiska näringsrekommendationer och därmed tar hänsyn till näringsbehov samt baseras på mat som är bra för hälsa, miljö och plånbok.

Matkassen innehåller förutom veckomenyer även tips och inspiration kring olika teman som exempelvis vegetarisk mat, mellanmål och barnmat. Webbplatsen riktar sig till alla invånare i Västra Götalandsregionen. 

Länk till Matkassen och dess webb: vgregion.se/matkassen

Webbplatsen Matkassen är tillgänglig för alla och kan användas av hälso- och sjukvården, kommuner och andra verksamheter i arbetet med att främja hälsosamma matvanor. I dag används Matkassen används bland annat av dietister, vårdcentraler, verksamheten Hälsocoach online, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, spädbarnsverksamheter samt Folktandvård.

Matkassen består av:

Webbplatsen: vgregion.se/matkassen. Här finns veckomenyer, inköpslistor, recept, inspiration och fakta om mat och hälsa samlade på en och samma yta.

Hälso- och hållbarhetsperspektiv

Konceptet Matkassen har tagits fram utifrån ett hälso- och hållbarhetsperspektiv baserat på nordiska näringsrekommendationer som grundar sig på bästa tillgängliga kunskap och vetenskap. Det innebär att kostråden och recepten tar hänsyn till hälsan genom hela livet liksom hållbarhet och miljösynpunkt. 

Marknadsföring

För att marknadsföra webbplatsen vgregion.se/matkassen finns affisch och infokort att beställa från Marknadsplatsen. Se under rubriken nedan ”Beställa trycksaker”. Matkassen finns även på Facebook under kontot Matkassen VGR.

Kostnader och finansiering

  • Alla kostnader för trycksaker finansieras av beställande enhet. 
  • För att kunna beställa material från Marknadsplatsen behöver enheten vara registrerad kund, se vgregion.se/marknadsplatsen.
  • Varje enhet ansvarar för att inköp görs i enlighet med upphandlingsregler.

Kontakt

För frågor om webbplatsen, hör gärna av er till teamet bakom Matkassen.

Tobias von Porat

Kommunikatör

Telefonnummer

Linda Jansson

Dietist

Telefonnummer

Mobil: 072-173 37 85