Patientscenarioarbetet

Här finns dokumentation kring arbetet med olika patientscenarier som låg till grund för kraven inför upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem.

Samarbete mellan regioner

2014 inledde Västra Götalandsregionen, dåvarande Stockholms läns landsting och Region Skåne samarbetet för att förbättra dagens vårdinformationsmiljö. För att få en gemensam bild av ett visionärt önskat läge av patientens resa genom vården genomfördes ett arbete med olika patientscenarier.

Medarbetare och patienter medverkade

Patientresorna beskrevs av medarbetare i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting och stämdes även av med patienter och patientgrupper. De krav som framkom i arbetet låg därefter till grund för upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem.