Blodprov kan påvisa nervcellsskada i hjärnan – ny metod införs inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uppdaterad:
Publicerad:
Blodprov

För att undersöka om en patient drabbats av en nervcellsskada, t.ex. Alzheimers eller Multipel Skleros (MS), kan man analysera proteinet NFL. I dagsläget sker det endast genom ryggvätskeprov och på specialiserade enheter. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man nu forskat fram en metod för att påvisa nervcellskada genom blodprov. För att kvalitetssäkra och implementera lösningen sökte Erik Portelius och Charlotta Otter, enhetschefer på Klinisk Kemi (SU), medel från Innovationsfonden.

Projektet syftar till att läkare, genom ett enkelt blodprov, snabbt ska kunna få svar om patienten har en pågående nervcellskada eller inte. Patienten kan därefter snabbare remitteras till rätt vårdinstans och få vård, eller frias från misstanke om nervcellskada.  

Ett sådant test skulle kunna underlätta för läkaren både vid diagnos, prognos samt behandling – vilket i slutändan medför en ökad patientsäkerhet. Införandet av analysen ger dessutom förutsättningar för mer jämlik vård eftersom blodprovet kan tas oavsett bostadsort, säger Charlotta.


Erik och Charlotta menar även att den nya metoden har potential att vara ett verktyg för att undersöka flera andra neurologiska symptom.

Det kan handla om screening av nervcellskada, differentiering mellan Parkinson och relaterade sjukdomar samt monitorering av behandling vid exempelvis MS. Utifrån detta såg vi att det fanns ett stort behov av att kunna börja använda den nya metoden i den kliniska rutinverksamheten, säger Erik.

Stor efterfrågan kring den nya metoden

Nu kan Neurokemi i Mölndal, inom verksamheten Klinisk Kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, erbjuda analys av NFL i blod för behandlande läkare.

 Analysen driftsattes innan sommaren och vi ser redan nu en stor och stadigt ökande efterfrågan från olika vårdenheter. Inte bara från Sahlgrenska utan från hela Sverige, samt från andra länder, vilket vi tycker är väldigt roligt, säger Charlotta och Erik och fortsätter:

 

 Det är viktigt att vi som ett Universitetssjukhus ligger i framkant när det gäller utveckling av nya analysprinciper som underlättar både för patienten och läkare. Möjligheter till innovativt arbete är också mycket stimulerande för medarbetarna och medför att de hela tiden utvecklas i sitt yrke och kunnande. Att kunna erbjuda en mix av rutinarbete och innovativt arbete kan också öka sjukhusens möjlighet att behålla kompetent personal som är nyckeln till hög kvalitet, vilket i slutändan gynnar våra patienter.

Vad har Innovationsfonden betytt för projektet?

Utan stödet från Innovationsfonden hade det varit väldigt svårt att kunna genomföra projektet. Det var helt avgörande att vi kunde rekrytera två personer som kunde jobba heltid med validering och införandet av den nya metoden, samt att få medel till det material som behövdes, säger Charlotta och Erik.

 

Läs mer om Innovationsfonden och tidigare beviljade projekt

Läs också:

Digital hjärtskola för personer med kranskärlssjukdom

Fysioterapeuter stöttar BVC vid bedömning och behandling av spädbarn