Stöd och verktyg

VGR:s innovationsprocess är till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och vill förbättra genom innovation. Du kan använda VGR:s innovationsprocess som guide och som kunskapsbank.

Guiden lotsar dig vidare steg för steg i processen och i guiden kan du hitta information som du behöver under projektets gång.

Kom ihåg att du mycket väl kan börja utan att ha en lösning på din utmaning!
Första steget i processen handlar om att undersöka och beskriva ett problem eller utmaning du vill arbeta för att lösa. Ett första steg kan också vara att göra en förstudie.

Här finns mer information