Innovation och teknik – läkare

I januari 2024 startade ytterligare en programomgång av utbildningen Innovation och teknik – läkare (tidigare Innovation och teknik ST). Nytt för denna omgång var att även specialistläkare kunde söka utbildningen.

Programbeskrivning

Innovation som utgår från sjukvårdens behov är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar. Utbildningen riktar sig till ST-läkare och färdiga specialistläkare som vill delta i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Genom utbildningen kommer du att få en insikt i hur innovation drivs i samverkan mellan vården och externa parter, såsom näringslivet och akademin.

Programmet är utformat i nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och flera kursmoment syftar till att ge kunskaper inom valda teknikområden såväl som problemlösning och projektledning.

För dig som är ST-läkare ser vi gärna att du har kommit en bit in i din ST-utbildning, så att du känner dig trygg med din kliniska vardag. Det är också en fördel om du har gått ett ledarskapsprogram. Oavsett om du är ST-läkare eller specialistläkare förväntar vi oss att både du och din chef känner engagemang och målmedvetenhet, en nyfikenhet samt framför allt en vilja att utveckla och förändra den kliniska miljön på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I utbyte ger vi dig möjligheten att bredda din kompetens och dina färdigheter i att leda samt inspirera till förändring på din arbetsplats. Programmet kommer också att bidra till din personliga utveckling.

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med programmet är att ge dig kunskap, verktyg och färdigheter att driva och leda innovation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du får verktyg och praktiskt användbar kunskap för att kunna leda och delta i utveckling av framtidens sjukvård. Det handlar om att driva egna projekt och att stötta och delta i andra professioners initiativ såväl som att skapa en innovationsfrämjande kultur i den egna verksamheten för att kunna påverka din kliniska vardag, utifrån de behov som finns där. 

Genom innovationsarbete kan behoven resultera i medicintekniska innovationer, digitala lösningar, nya processer eller tjänster. Tillsammans med det nätverk av professionella kontakter som du bygger kommer du efter genomgånget program att vara väl rustad för att leda innovation.  

I utbildningen läggs stor vikt läggs vid samverkan med andra professioner såväl som externa parter. Genom programmet kommer du också att få en ökad teknisk kunskap och förståelse för teknikens möjligheter samt vad som krävs för lyckad utveckling och implementering.

Programupplägg

20% av heltidsanställning under tre terminer parallellt med ordinarie tjänstgöring som ST- eller specialistläkare. Under utbildningen har du din anställning med lön kvar hos din ordinarie verksamhet. De olika utbildningsmomenten är upplagda i block inklusive tid för självstudier. Kursuppehåll i juni – augusti samt med ett juluppehåll. Varje termin består av 4 undervisningsveckor. För dig som är ST-läkare finns möjlighet till specialistlön efter motsvarande fem års ST, i den omfattning som programmet förlänger din ST-tid.

Utbildningen innehåller aktiviteter som genomförs både enskilt och i grupp, såväl schemalagd tid som egenplanerad tid för självstudier.

Kursledare

Sara Hansson Innovationsledare, Innovationsplattformen och Jenny Fjärding, administrativ koordinator, ST-utbildning.

Kursveckor och moment

Utbildningen är upplevelsebaserad och kombinerar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar samt projektbaserat lärande i grupp.

Ämnesområden som berörs är bland annat innovationsledning, tjänstedesign, projektledning, metoder för systematiskt nyttogörande av ny och befintlig teknik, förändringsledning och ledarskap. Ett flertal teknikområden kommer att beröras, såsom artificiell intelligens/maskininlärning, programmering, automatisering samt visualiserings- och tillverkningstekniker.

Ansökan

Ansök elektroniskt under utlysningsperioden. Du får en bekräftelse med kopia på din ansökan via mail. Din chef får också en kopia på ansökan och måste svara på denna för att din ansökan ska bli godkänd. Därefter skickar vi en bekräftelse på din ansökan till dig och till din chef.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter. Du som ansöker bör vara nyfiken, kreativ och engagerad samt ha intresse av och förmåga till samarbete. Därför är det nödvändigt att du är flexibel. För att du ska kunna bli antagen behöver din chef rekommendera dig. Detta görs på avsedd plats i ansökningsformuläret.

Ansök här

Länk till ansökan läggs in i samband med att ansökan öppnar.

Ansökningsperiod meddelas senare.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på innovationochtekniklakare@vgregion.se

Helena Andreasson

Innovationsledare

Telefonnummer

Övergripande utbildningsansvar, Innovation och teknikutbildningar i VGR