Introduktion till innovation

Utbildningen ger dig grunderna i innovation och lär ut hur vi behöver arbeta med innovation inom hälso-och sjukvården i VGR.

Introduktion till Innovation

Vill du få en introduktion i vad innovation är och hur vi behöver arbeta med innovation inom hälso-och sjukvården i VGR?

Välkommen att gå VGRs digitala Introduktion till innovation i Lärportalen.

Introduktionen kommer ge dig kunskap och förståelse för varför hälso-och sjukvården behöver arbeta för att främja innovation samt ge verktyg som kan hjälpa dig och din verksamhet att öka er innovationsförmåga.

Introduktionen är framtagen av Innovationsplattformen. Utbildningen är helt digital och består av fyra avsnitt och en avslutning och tar cirka 45 minuter att genomföra.

Du når utbildningen här