Innovation och teknik, legitimerade vårdyrken

Vill du delta i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård? Har du ett legitimerat vårdyrke och arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset?

Då kan du få möjlighet till att ansöka till utbildningen Innovation och teknik som börjar januari 2025.

Utlysningen till utbildningen är öppen mellan den 3 juni och 22 september. 

Det här programmet vänder sig till andra legitimerade vårdyrken än läkare.

Öppet hus

Är du nyfiken på utbildningen och har frågor inför din ansökan? Vi bjuder nu in till öppet hus via Teams vid två tillfällen,

19 juni kl 12.15 – 13.00 och den 27 augusti kl 12.15 – 13.00. Ingen föranmälan behövs. Du hittar möteslänkarna här:

19 juni 

27 augusti

Programbeskrivning

Innovation som utgår från sjukvårdens behov är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar. Utbildningen riktar sig till legitimerade vårdyrken som vill delta i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Du kommer även att få en insikt i hur innovation drivs i samverkan mellan vården och externa parter, såsom näringslivet och akademin.

Vi förväntar oss att både du och din chef känner engagemang och målmedvetenhet, en nyfikenhet samt framför allt en vilja att utveckla och förändra den kliniska miljön på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I utbyte ger vi dig möjligheten att bredda din kompetens och dina färdigheter i att leda samt inspirera till förändring på din arbetsplats. Programmet kommer också att bidra till din personliga utveckling.

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med programmet är att ge dig kunskap och färdigheter att driva innovation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du får verktyg och praktiskt användbar kunskap för att kunna påverka din kliniska vardag, där behoven blir styrande.

Genom innovationsarbete kan behoven resultera i medicintekniska innovationer, digitala lösningar, nya processer eller tjänster. Tillsammans med det nätverk av professionella kontakter som du bygger kommer du efter genomgånget program att vara väl rustad för att leda innovation.

Du kommer även få praktiskt användbara kunskaper och färdigheter för att skapa och leda innovation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stor vikt läggs vid samverkan med andra professioner såväl som externa parter. Genom programmet kommer du också att få en ökad teknisk kunskap och förståelse för teknikens möjligheter samt för vad som krävs för lyckad utveckling och implementering.

Programupplägg

20% av heltidsanställning under ett år parallellt med din ordinarie tjänstgöring. Under utbildningen har du din anställning med lön kvar hos din ordinarie verksamhet. De olika utbildningsmomenten är upplagda i block inklusive tid för självstudier. Kursuppehåll i juni – augusti. Varje termin består av 4 undervisningsveckor med tid avsatta för självstudier inför varje kursvecka.

Kursledare

Monique Danielsson, projektledare och innovationscoach och Ann Forsman Sjöberg, tjänstedesigner och innovationscoach på Innovationsplattformen

Kursavgift

Kursen är avgiftsfri. Anmälan är bindande.

Ansökan

Ansök elektroniskt under utlysningsperioden. Du får en bekräftelse med kopia på din ansökan via mail. Din chef får också en kopia på ansökan och måste svara på denna för att din ansökan ska bli godkänd. Därefter skickar vi en bekräftelse på din ansökan till dig och till din chef.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter. Du som ansöker bör vara nyfiken, kreativ och engagerad samt ha intresse av och förmåga till samarbete. För att du ska kunna bli antagen behöver din chef vara informerad och svara på den anmälningsbekräftelse som skickas ut automatiskt.
Ansökningsperiod: 3 juni – 22 september 2024.

Antagningsbesked skickas ut vecka 41.

Tänk på att meddela din schemaläggare redan när du söker programmet.

Till ansökningsformuläret

Ansök här

Kursveckor och moment


Utbildningen är upplevelsebaserad och kombinerar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar, samt projektbaserat lärande i grupp.

Ämnesområden som berörs är bland annat innovationsledning, tjänstedesign, projektledning, förändringsledning och ledarskap. Ett flertal teknikområden kommer att beröras, såsom artificiell intelligens/maskininlärning och programmering.

Planerade veckor för våren 2025: v.5, v.10, v.15, v.20.

Planerade veckor för hösten 2025: v.35, v.39, v43, v.48

OBS! Det är obligatoriskt att närvara fysiskt under kursveckorna.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på innovationteknik_lv@vgregion.se
 

 

Helena Andreasson

Innovationsledare

Telefonnummer

Övergripande utbildningsansvar, Innovation och teknikutbildningar i VGR