Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar, dvs. området kardiologi, är medicinmottagningens mest omfattande verksamhet.

I Sverige – liksom i de flesta länder i världen – är hjärtsjukdomar att betrakta som en folksjukdom, dvs. de drabbar många människor. En av hjärtsjukdomarna, hjärtinfarkt, är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i vårt land. Vi har dock förbättrat den medicinska behandlingen och dödligheten har minskat avsevärt de senaste tio åren.

Riskfaktorer och förebyggande

Riskfaktorer för hjärtsjukdom utgörs dels av icke påverkbara faktorer (såsom ärftlighet), dels av sådana faktorer som vi har möjlighet att påverka. Vi kan förändra vår livsstil och därmed minska effekterna av högt blodtryck, rökning, diabetes, förhöjda blodfetter, övervikt, fysisk inaktivitet och stress. Om vi skulle kunna reducera dessa faktorer finns det undersökningar som talar för att flertalet hjärtinfarkter skulle kunna undvikas.

Ett växande problem i samhället är att vi blir alltför stillasittande och fysiskt inaktiva. Fysisk aktivitet såsom promenader har en mycket gynnsam effekt på vår kropp och själ. Fysisk aktivitet sänker blodtryck, blodfetter, stresshormoner och blodsockret hos patienter med diabetes. Det viktigaste är inte att gå ned i vikt utan att vara fysisk aktiv oavsett ålder.

Vanligare med stigande ålder

Hjärtsjukdomar blir vanligare med stigande ålder och utgör därför en stor del av dagens internmedicinska sjukdomar. Med anledning av detta är hjärtsjukdomar, dvs. området kardiologi, medicinmottagningens mest omfattande verksamhet.

Vanliga hjärtsjukdomar som vi utreder och behandlar är kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt (nedsatt pumpförmåga hos hjärtat), hjärtklaffsjukdomar och störningar i hjärtats normala rytm (arytmier). Med både livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling kan vi i dag förebygga hjärtsjukdom, men också behandla så att patienter får mindre besvär och därmed en ökad livskvalitet.

Utöver läkarmottagning finns flera specialiserade mottagningar, såsom hjärtsviktsmottagning, flimmermottagning, pacemakermottagning, koagulationsmottagning och ett hjärtlab. Här finns även en så kallad hjärtskola för patienter som vårdats på sjukhuset för vissa hjärtsjukdomar. 


Senast uppdaterad: 2017-02-16 09:59