Kunskapsdagen

1 december 2023 arrangerades årets upplaga av kunskapsdagen. Temat för i år var digitalisering.

Presentationer

Keynote 1: Digitalisering i nationellt perspektiv

Digitalisering i Hörselverksamheten (pdf)

KomIgång Online - Erfarenheter av att implementera ett digitalt, egenmedierat stödprogram för föräldrar (pdf)

VGR:s digitala infrastruktur för forskning och utveckling (pdf)

Electrically evoked compound action potentials as a tool for programming cochlear implants in children (pdf)

Keynote 2: När vi har mer Data än statistik! - blir världen sig lik?

Tillgänglighetsaspekter i designen av 1177 direkt (pdf)

Interpersonlig språklig kommunikation – kan vi mäta den, och hur kan vi använda kunskapen? (pdf)

Att kunna prata om sin egen hälsa – digitalt stöd för att möjliggöra delaktighet och personcentrering i vård av barn och unga med kommunikativ funktionsnedsättning (pdf)

Posterutställning 

Aktuella forskningsprojekt presenteras i en posterutställning i samband med konferensen.

Se årets posterutställning

Deltagare

Den huvudsakliga målgruppen är chefer, verksamhetsutvecklare, sakkunniga, aktiva master-/magisterstudenter, doktorander, forskare, beställare och styrelse.

Anmälan

Du kan inte längre anmäla dig.

Program

09:00-09:30 
Mingel och kaffe 

09:30-09:40
Välkommen
Arve Opheim, forskningsledare FoU, docent GU 

09:40-10:20 
Keynote 1: Digitalisering i nationellt perspektiv
Jan Gulliksen, professor KTH 

10:20-10:40 
Paus och postervandring 

10:40-11:00 
Digitalisering i Hörselverksamheten
Milijana Malmberg, audionom, med.Dr.  

11:00-11:20 
Kom i Gång Online – implementering av ett digitalt stödprogram, Josefin Hansson, enhetschef, DART, Carina Guldbrand, arbetsterapeut
Anna Rensfeldt Flink, logoped, Med.Dr. 

11:20-11:40 
VGR:s digitala infrastruktur för forskning och utveckling
Petra Emanuelsson och Amanda Fischer, Koncernkontoret VGR 

11:40-12:00 
Automatisering av justering av Cochleaimplantat
Andreas Björsne, audionom, Med.Dr. 

12:00-13:00 
Lunch och postervandring 

13:00-13:40 
Keynote 2: När vi har mer Data än statistik! - blir världen sig lik?
Lars Lindsköld, Svensk Förening för Medicinsk Informatik 

13:40-14:00 
Tillgänglighetsaspekter i designen av 1177 direkt och en lättläst bok om AI
Marika Jonsson, fysioterapeut, doktorand  

14:00-14:20 
Användning av olika AI-tjänster i praktiken – vilka verktyg kan vara användbara i forskning? 
Kristian Norling, strateg, doktorand  

14:20-14:40 
Paus och postervandring 

14:40-15:00 
Interpersonlig språklig kommunikation – kan vi mäta den, och hur kan vi använda kunskapen? 
Carina Johansson, specialpedagog Hörselverksamheten 

15:00-15:20 
Att kunna prata om sin egen hälsa - PicPecc, digitalt kommunikationsstöd för symptom
Mathilda Waller Jernkrook, logoped, doktorand 

15:20-15:30
Höjdpunkter från avhandlingen: Hearing in Advanced Age - Epidemiological, Pathophysiological, and Diagnostic Perspectives from the H70 Birth Cohort
Hanna Göthberg, audionom, doktorand 

15:30-15:35 
Uppsummering och framtidsperspektiv 
Neri Samuelsson, förvaltningsdirektör 

15:35-15:40 
Prisutdelning för postertävling 
Avslut