Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsdagen 2020

Kunskapsdagen, Habilitering & Hälsas årliga FoU-konferens kommer hållas 8 december. Årets tema är: Att mäta effekt inom habilitering och rehabilitering.

Årets konferens kommer att ske digitalt. 

Program Kunskapsdagen 2020

09.00 Välkommen
Arve Opheim, FoU-chef Habilitering & Hälsa

09.10 Mätning av effekt i forskningsprojekt 
Åsa Lundgren Nilsson, Rehabiliteringsmedicin Göteborgs universitet

09.55 Paus

10.00 Exempel från egna forskningsprojekt
- Att studera mätegenskaper hos kroppskännedomsinstrumentet BAS MQ för personer med autism
Ingrid Bertilsson, fysioterapeut habilitering, doktorand Lunds Universitet
- Tinnitus Functional Index - Ett evidensbaserat verktyg för tinnitusvård
Maria Hoff, audionom hörselteam, doktorand Göteborgs universitet

10.30 Paus med fika

10.45 Att mäta för att förbättra “Att mäta för att veta, att mäta för att leda”.
Svante Lifvergren, Utvecklingschef, Skaraborgs sjukhus
Nina Bonnedahl, enhetschef, Data & Analys

11.25 Paus

11.30 Exempel från vår egen förvaltning
- Ger våra insatser god effekt för patienten? - ett pilotprojekt i att mäta effekt.
Maria Källberg, arbetsterapeut syncentral
-FVM; Att göra effektmålen med framtidens vårdinformationsmiljö mätbara.
Erik Kullingsjö, utvecklingsledare, implementeringsansvarig FVM

Anmälan

Målgrupper: Habilitering & Hälsas styrelse och beställare, enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, sakkunniga, utvecklingsledare, samordnare för kvalitetsregister, seniora forskare, doktorander, aktiva magister-/masterstuderande. Anmälan skall förankras hos din chef.

Senast uppdaterad: 2020-11-19 08:27