Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsdagen

Tema för årets kunskapsdag var innovation i forskning och verksamhet och skedde 10 december 2021.

Posterutställning 

Aktuella forskningsprojekt presenteras i en posterutställning.

Besök posterutställningen 2021

Vad kännetecknar en organisation som arbetar framgångsrikt med innovation?

Såhär svarade deltagarna: 

Ordmoln där stor text är nyfikenhet, mod, arbetsglädje, öppet klimat, kreativitet, struktur och tillit.

Flera har skrivit nyfikenhet, engagemang, öppet klimat, mod, struktur, tillit och arbetsglädje. Flera olika begrepp kopplat till ledarskap, målsättning och samarbete har också lyfts. 

Presentationer


Dagens presentationer kommer att dyka upp här. 

Program

Deltagare uppmanas att ansluta senast 15 min innan konferensens start för att säkerställa att all teknik fungerar. 

09.30-09.40 Välkommen, inledning. 

09.40-10.20 Keynote 1: Vad är innovation och hur arbetar VGR med innovation?
Lina Stand Backman, Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen

10.20-10.40 Paus

10.40-11.00 Hur kan man stärka innovationsförmågan i förvaltning och verksamhet? 
Magnus Kristiansson, Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen

11.00-11.25 Förslag till innovationsprocessarbete inom Habilitering & Hälsa
Dan Söderlund, utvecklingschef

11.25-11.35 Paus

11.35-12.05 Exempel på innovationsarbeten hos Habilitering & Hälsa
Förinformationsfilmen hörsel, Jakob Malmström, enhetschef och Milijana Malmberg, audionom
Behandling i grupp (BIG). Tillgänglighet, likvärdig vård, resursanvändning. 
Carina Rudström, enhetschef och Helena Mattiasson, specialpedagog

12.05-13.10 Lunch och postervandring. Omröstning för att utse bästa poster.

13.10-13.50 Keynote 2: Forskning och innovation - hur ser kopplingarna ut?
Sandra Olsson, Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen

13.50-14.20 
Forskning, innovation och kvalitetsutveckling, exempel från Habilitering & Hälsa  
Utveckling av ny objektiv mätmetod för benledda hörapparater - Ann-Charlotte Persson, audionom, doktorand Göteborgs universitet
Samskapande i utveckling av eHälsotjänst - Marika Jonsson, utvecklingsledare, doktorand KTH

14.20-14.45 Paus

14.45-15.15 Forskning, innovation och kvalitetsutveckling, exempel från Habilitering & Hälsa
Vital - Hörselprevention, Andreas Thulin, audionom och Milijana Malmberg, audionom
Innovation digitalisering, produktion- och kapacitetsplanering inom tolkverksamheten, Erika Lindahl, verksamhetsutvecklare och Kristina Jason, enhetschef

15.15-15.20 Pris till bästa poster och avslutning

Senast uppdaterad: 2022-03-25 16:31