Projektförfrågningar

Är du forskare och har ett projekt som involverar Habilitering & Hälsas målgrupper? Ska du skriva en uppsats eller göra ett projekt inom ramen för din utbildning? Gör en projektförfrågan så kanske vi kan samarbeta!

Återrapportering

När forskningsprojekt, magister –och masteruppsatser med stöd från Habilitering & Hälsa rapporteras i form av vetenskapliga publikationer, ska Habilitering & Hälsa stå som medförfattare. Vidare ska en återkopplingsplan skapas tillsammans med projektledare för att sprida resultatet i verksamheten.

Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:25