ST-läkare hos Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa tar emot ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering och ST-läkare i barn och ungdomsmedicin för tjänstgöring.

Du som gör din tjänstgöring hos oss kommer att delta i habiliteringens mottagningsverksamhet under handledning av barnhabiliteringsläkaren. Du som tjänstgör hos oss som ett led i din utbildning i barn- och ungdomsmedicin är här under 3 – 4 veckor. Du som går barn- och ungdomsneurologi med habilitering är här under cirka 8 månader . 

Vår målsättning är att du ska få handlägga patienter med varaktiga funktionsnedsättningar så som cerebral pares, muskelsjukdomar, ryggmärgsbråck, förvärvade hjärnskador, genetiska syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, autism mm. Du kommer att vara delaktig i teamkonferenser och teambedömningar. Det finns möjlighet att närvara vid konsultronder, såsom ortopedi och handkirurgi.