Kvalitetsregister

Den nationella visionen

Visionen för nationella kvalitetsregister är att de används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning. Målet är att tillsammans med individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på www.kvalitetsregister.se

Habilitering & Hälsas arbete i nationella kvalitetsregister

CPUP

CPUP är ett uppföljningsprogram för barn och ungdomar med cerebral pares (CP). Grunden för CPUP är att alla barn med CP identifieras och erbjuds deltagande.

Läs mer om CPUP

MMCUP

MMCUP är ett uppföljningsprogram som ska förhindra onödiga komplikationer till ryggmärgsbråck och andra medfödda eller tidigt förvärvade skador i ryggmärgen. Personer med hydrocefalus sedan barndomen, utan ryggmärgsbråck, kan också delta. 

Läs mer om MMCUP

SKRS

SKRS står för Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning. Syftet med SKRS är att rätt patient ska få rätt behandling av rätt behandlare i rätt tid.

Läs mer om SKRS

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Syftet med registret är att förbättra rehabilitering för dem med de svåraste hörselnedsättningarna. Med hjälp av data som samlas in från patienter och personal kan man dra slutsatser om hur bra rehabiliteringen fungerar.

Läs mer om registret för grav hörselnedsättning vuxna

Registret för hörselnedsättning hos barn

Syftet med registret är att kvalitetssäkra habiliteringen för barn med hörselnedsättningar. Det gäller både barn som får hörapparat och barn som får cochleaimplantat.

Läs mer om registret för hörselnedsättning hos barn