Ann-Charlotte Persson, doktorand

Poster vars text finns nedan. Tre bilder finns på postern. En på en beige hörapparat. En på en hörselgång där ljudvågor rör sig in. En på en människas bakhuvud där det finns en hörapparat bakom örat, nästan dold i håret.

Kort om Ann-Charlottes projekt

Arbete: Audionom vid Audionommottagningen Göteborg
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet

3 år med BCI – Bone Conduction Implant.

Hörselnedsättning kan drabba vem som helst och medför ofta svårigheter att höra och uppfatta ljud, vilket även påverkar familj, vänner och arbetskamrater. BCI är ett sätt att kunna förbättra hörandet.

Bakgrund och syfte med studien

Sedan början av 1980-talet är den benförankrade hörapparaten den dominerande benledda hörsellösningen. Hörapparaten appliceras på en hudgenomförande titanimplantat som genom en mindre operation förankras i skallbenet bakom örat.  BCI är en ny benlednings hörapparat som består av en implanterad magnet och vibrator samt en yttre ljudprocessor, som fästs med magnet mot huden. Den viktigaste fördelen jämfört med benförankrad hörapparat är just att huden är intakt vilket reducerar risken för inflammationer och infektioner i huden vilket är vanligt förekommande med benförankrade hörapparater. Syftet med denna studie är att över tid undersöka patienternas ton- och talaudiometriska resultat samt hur patienterna skattar sin förmåga att höra, livskvalitet och nöjdhet via frågeformulär.

Metod

I december 2012 opererades den första patienten med BCI. Så långt har 16 patienter fått BCI, 9 kvinnor och 7 män. Patienternas ålder vid operation har varit mellan 18-74 år. 10 av patienterna har genomgått 3 års uppföljningen. Patienterna som fått BCI har alla en ensidig eller dubbelsidig hörselnedsättning med ett luft-ben gap på minst 20 dB. Normal eller nästan normal inneöre funktion. Patienterna kan heller inte av olika anledningar använda en konventionell luftledd hörapparat.

Resultat

BCI visar på samma eller bättre resultat jämfört med PontoPro Power på softband. Förbättrade tontrösklar och taluppfattning i brus. Förbättrad livskvalité och nöjdhet jämfört med och utan hörapparat.

Relevans och klinisk nytta

För vissa patienter med hörselnedsättning av typen ledningshinder eller kombinerad nedsättning, är benledda apparater enda alternativet för att kunna förbättra hörandet. Det är därför viktigt att undersöka hur patienterna hör med sina apparater och vilken nytta de upplever för att kunna förbättra anpassning av benledningshörapparater. Med BCI behålls huden intakt vilket troligtvis kommer leda till färre läkarbesök eftersom risken för problem med huden minskar. En annan fördel är att vibratorn är inopererad vilket minskar risken för rundgång i hörapparaten.

Handledare

Huvudhandledare: Måns Eeg-Olofsson, överläkare, docent, Institution för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet

Kontaktuppgifter