Hanna Göthberg, doktorand

Poster vars text finns nedan. Tre bilder på postern. En schematiskt bild på ett öra där innerörat märks ut med pil. En svart-vit bild på gammaldags sjukhussituation. En bild på en modern sjukhussituation.

Kort om Hannas forskning

Arbete: Audionom vid hörselteam Göteborg barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet

Mellanörefunktion hos 85-åringar.

Bakgrund

Majoriteten av 85-åringar har en hörselnedsättning som beror på åldersförändringar i innerörat. Ett fåtal har utöver det ett ledningshinder i mellanörat på grund av mellanörepatologi som bidrar till konduktiv hörselnedsättning som förvärrar svårighetsgraden av åldersrelaterad hörselnedsättning.

Material

Denna studie är en del av kohortstudierna i Göteborg, H70. Två födelsekohorter av 85-åringar jämförs:
Kohort född 1930 n=125,
Kohort född 1901-02 n=252

Metod

Prevalensen för konduktiv hörselnedsättning och mellanörepatologi beräknas utifrån resultat från tonaudiometri, tympanometri och självrapporterade data. 

Resultat 

Prevalens för mellanörepatologi/kirurgi/konduktiv hörselnedsättning:

Kohort 1901-02

  • 10.3%
  • Samtliga som rapporterade tidigare mellanörekirurgi uppvisade konduktiv hörselnedsättning

Kohort 1930

  • 8.8%
  • 70% av de som rapporterade tidigare mellanöreskirurgi uppvisade konduktiv hörselnedsättning

Diskussion

Möjliga förklaringar till resultat:

  • Förbättrade levnadsvillkor i senare födelsekohort kan ha lett till minskad prevalens av mellanörepatologi.
  • Förbättrad vård/ förbättrat resultat av öronkirurgi i senare kohort kan förklara att färre deltagare med självrapporterad öronkirurgi ej uppvisar konduktiv hörselnedsättning (sequele) jämfört med tidigare kohort.

Handledare

André Sadeghi, Ulf Rosenhall och Ingmar Skoog. 

Kontaktuppgifter

hanna.gothberg@neuro.gu.se