Ulrica Jonsson, doktorand

Poster vars text finns nedan.

Kort om Ulricas forskning

Arbete: Överläkare vid Habilitering Göteborg 
Universitetsanknytning: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Långtidsuppföljning av personer med cerebral pares.

Har gångförmåga och förekomst av epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning förändrats efter 30 - 50 år?

Cerebral pares (CP), är en rörelsenedsättning orsakad av en hjärnskada. Förutom rörelsenedsättningen finns vid CP en ökad förekomst av t.ex. epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Hur förekomsten av dessa funktionsnedsättningar förändras genom livet vet man mycket lite om.

Målsättning


Att följa upp barn med CP som inkluderats i Västsvenska CP-registret på 60- och 70-talen, och undersöka om deras funktionsnedsättningar förändrats.

Resultat


142 vuxna med CP i åldrarna 37-58 år, (42% kvinnor), deltog. Som barn var 117 av dem gångare, 23 hade IF och 13 epilepsi.
Vid uppföljningen i vuxen ålder hade gångförmågan försämrats hos 22 personer (Fig.1), ytterligare 10 personer hade fått diagnosen IF och ytterligare 19 hade fått epilepsi. Samtidigt hade fyra personer förbättrats i gångförmåga (Fig.1), och sex personer hade inte längre epilepsi.

Slutsats

Funktionsnedsättningar hos personer med CP kan förändras genom åren.
Uppdatering av träning, behandling och stöd, utifrån aktuell funktionsnivå, bör erbjudas genom hela livet.

Handledare


Huvudhandledare: Kate Himmelmann, docent, överläkare

Kontakt

ulrica.jonsson@vgregion.se