Projektförfrågan forskare

Är du forskare och har ett projekt som involverar Habilitering & Hälsas målgrupper? Ansök om forskningssamarbete i nedanstående formulär, så återkommer vi med ett svar! 

Vår handläggningstid för projektförfrågningar är normalt 10 arbetsdagar, men nu under sommaren har vi ett uppehåll i handläggningen fram till den 10 augusti.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Den sökandes kontaktuppgifter

Anknytning till Universitet/Högskola

Kontaktperson för huvudman/uppdragsgivare

Övriga uppgifter

Typ av projekt
Vilken verksamhet berörs av din ansökan?
Etikansökan
Finns medel i forskningsprojektet för att ersätta Habilitering & Hälsas omkostander i samband med projektet?
Har liknande ansökan/förfrågan som den till Habilitering och Hälsa skickats till andra instanser?
Vilken typ av samarbete med Habilitering och Hälsa ansöker du om för att kunna genomföra forskningsprojektet? (flera svar möjliga)

Återrapportering

Habilitering & Hälsa önskar att forskningsprojekt (samt magister –och masteruppsatser) rapporteras i form av vetenskapliga publikationer, och Habilitering & Hälsa önskade medverka i studien som medförfattare. Vidare upprättas en återkopplingsplan tillsammans med projektledare för spridning av resultatet i verksamheten.

Anna Rensfeldt Flink

FoU-handläggare Habiliteringen

Telefonnummer

Kontor: 070 - 714 26 21

Sofie Fredriksson

FoU-handläggare Hörsel, Syn, Tolk