Projektförfrågan studenter

Ska du skriva en uppsats eller göra ett projekt inom ramen för din utbildning? Vill du göra detta i samarbete med någon av Habilitering & Hälsas verksamheter?

Fyll i nedanstående formulär, så återkommer vi med ett svar! Vår handläggningstid för projektförfrågningar är normalt 10 arbetsdagar, men nu under sommaren har vi ett uppehåll i handläggningen fram till den 10 augusti.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Den sökandes kontaktuppgifter

Kontaktperson universitet / högskola

Övriga uppgifter

Typ av projekt
Vilken verksamhet berörs av din ansökan?
Etikansökan
Har liknande ansökan/förfrågan som den till Habilitering och Hälsa skickats till andra instanser?
Behöver du, för att genomföra ditt projekt hos oss, tillgång till:

Återrapportering

Habilitering & Hälsa önskar att magister- och masteruppsatser rapporteras i form av vetenskapliga publikationer, och Habilitering & Hälsa önskar medverka i studien som medförfattare. Vidare upprättas en återkopplingsplan tillsammans med projektledare för spridning av resultatet i verksamheten.

När projektet är slutdokumenterat i form av C-uppsats eller annan uppsats så önskar Habilitering & Hälsa tillgång till en kopia av arbetet som kan publiceras på verksamhetens webbplats.

Anna Rensfeldt Flink

FoU-handläggare Habiliteringen

Telefonnummer

Kontor: 070 - 714 26 21

Sofie Fredriksson

FoU-handläggare Hörsel, Syn, Tolk