Remissunderlag till habilitering vuxen

Vi erbjuder habiliterande insatser till patienter från 18 år som har en varaktig funktionsnedsättning som ger stora svårigheter i vardagen och där behov av specialistkunskap om funktionsnedsättningar eller tvärprofessionellt teamarbete krävs.

Patienter som remitteras ska ha en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning.

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Annika Waser, verksamhetschef
2024-01-31

Målgrupp för habilitering vuxen

Patienter över 18 år som har

  • medfödd eller tidigt förvärvad motorisk rörelsenedsättning som orsakats av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet som till exempel cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar
  • intellektuell funktionsnedsättning 
  • autism
  • en förvärvad hjärnskada, uppkommen efter 16 års ålder, som medfört betydande och bestående kognitiv funktionsnedsättning motsvarande LSS 2-tillhörighet.

 

Remissinnehåll

  • Beskrivning av patientens funktionsnivå, aktuell frågeställning och aktuella svårigheter i vardagen
  • Diagnoskod enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som styrker diagnosen, till exempel medicinskt underlag, neuropsykologisk utredning eller kognitiv utredning
  • Vid förvärvad hjärnskada ska det utöver diagnoskod framgå en motsvarande LSS 2-personkretstillhörighet. 
  • Patienten ska ha informerats och lämnat samtycke till att remiss skrivs till habiliteringen

Remiss vid frågeställning utifrån utmanande beteende

Utmanande beteende hos person med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism

Det förekommer olika begrepp för ett beteende som är av en sådan svårighetsgrad, intensitet, frekvens eller varaktighet att det riskerar att påverka nivån av livskvalitet eller den fysiska säkerheten för personen själv eller personer i dess närhet. Exempel på begrepp som används är utmanande beteende, problemskapande beteende, utagerande eller utåtagerande beteende.

Genesen är ofta multifaktoriell och kan orsakas av olika faktorer däribland somatiska, psykiatriska och/eller miljömässiga (omgivningsfaktorer). Där möjlig somatisk orsak alltid ska uteslutas först. 

Insatser på Habiliteringen

De insatser som Habiliteringen kan erbjuda och bidra med är; tvärprofessionell kartläggning av det utmanande beteendet utifrån funktionsförmåga i vardagen samt djupare genomgång av omgivningsfaktorer (kommunikation, kravanpassning, bemötande, stöd och rutiner). Samverkan med psykiatri och primärvård. 

Skicka remissen till närmaste mottagning för vuxna

Habilitering Borås är närmast för patienter som bor i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda.

Habilitering Göteborg är närmast för patienter som bor i Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,  Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.             

Habilitering Skövde är närmast för patienter som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde Tibro, Tidaholm, Töreboda eller Vara.

Habilitering Vänersborg är närmast för patienter som bor i Trollhättan, Lilla Edet, Orust, Lysekil, Uddevalla, Sotenäs, Vänersborg, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Tanum, Dals-Ed, Åmål eller Strömstad.


Konsultation för vårdgivare

Vi ger råd och konsultation till andra vårdgivare kring funktionsnedsättningar. Kontakta någon av våra mottagningar för konsultation med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare eller psykolog.

Habilitering Alingsås  
Habilitering Borås  
Habilitering Göteborg 
Habilitering Skövde            
Habilitering Vänersborg