Remiss till habilitering barn och ungdom

Vi erbjuder specialiserade habiliterande insatser till barn och ungdomar upp till 17 år som har en medfödd eller tidigt uppkommen funktionsnedsättning som ger stora svårigheter i vardagen och fordrar tvärprofessionella insatser.

Patienter som remitteras till Habilitering & Hälsa ska ha en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning. 

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Neri Samuelsson, verksamhetschef
2022-03-30

Målgrupp för habilitering barn och ungdom

Barn och ungdomar som har

 • motorisk rörelsenedsättning orsakad av skada i nerv-, muskel- eller skelettsystemet som till exempel cerebral pares, ryggmärgsbråck och neuromuskulära sjukdomar
 • intellektuell funktionsnedsättning 
 • autism och är yngre än 6 år
 • förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada 

Remissinnehåll

 • Beskrivning av patientens funktionsnivå, aktuell frågeställning och aktuella svårigheter i vardagen
 • Diagnos enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som ligger till grund för diagnosen, till exempel neuropsykologisk utredning, kognitiv utredning  och medicinsk utredning (tillväxtkurva, syn- och hörselstatus, resultat av genomförd medicinsk etiologisk utredning, i förekommande fall perinataldata, utvecklingsstolpar, tidigare sjukdomar).
 • Patient och närstående ska ha informerats och lämnat samtycke till att remiss skrivs till habiliteringen

För patienter med förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada

Till målgruppen hör barn och ungdomar upp till 18 år med förvärvad hjärn- och ryggmärgsskada som lett till påtagliga funktionsnedsättande kognitiva och/eller motoriska konsekvenser och som är i behov av rehabiliterande insatser från flera professioner på specialistnivå.

 • Utförlig anamnes: orsak till förvärvad funktionsnedsättning och konstaterade konsekvenser i vardagen som påverkan på inlärning, minne, uppmärksamhet, koncentration, socialt samspel, personlighet, beteende, ADL, smärta/värk och trötthet.
 • Neurologstatus: reflexer, fin- och grovmotorik, balans, koordination, yrsel, sensibilitet, ögonmotorik, syn, hörsel.
 • Diagnoskod enligt ICD-10
 • Psykologbedömning alternativt screening av kognitiv funktion är ett krav när motorisk påverkan ej föreligger.
 • Om patienten inte är färdigutredd ska samtidig remiss skickas till regionhabiliteringen.

Skicka remissen till närmaste mottagning för barn och ungdomar

Habilitering Alingsås barn och ungdom för patienter som bor i Alingsås, Herrljunga, Lerum eller Vårgårda kommun.

Habilitering Borås barn och ungdom för patienter som bor i Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo eller Ulricehamn.

Habilitering Frölunda barn och ungdom för patienter som bor i Härryda, Mölndal, Partille eller stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum, Majorna-Linné, Askim-Frölunda-Högsbo eller Västra Göteborg.

Habilitering Hisingen barn och ungdom för patienter som bor i stadsdelarna Angered, Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen eller Östra Göteborg eller på Öckerö.

Habilitering Kungälv barn och ungdom för patienter som bor i Ale, Kungälv, Stenungsund eller Tjörn kommun.

Habilitering Lidköping barn och ungdom för patienter som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara eller Vara.

Habilitering Skövde barn och ungdom för patienter som bor i Karlsborg, Gullspång, Tibro Töreboda, Mariestad, Skövde, Hjo, eller Tidaholm.

Habilitering Vänersborg barn och ungdom för patienter som bor i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg eller Åmål.

Habilitering Uddevalla barn och ungdom för patienter som bor i Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum eller Uddevalla.