Instruktionsfilmer för smarta enheter

Instruktionsfilmer för dig som använder synanpassningar i smarta enheter.

Filmerna är ett komplement till den utbildning som ges vid syncentralerna och kan vara ett stöd vid träning i hemmet, under eller efter utbildning på din syncentral. 

Skärmens uppbyggnad och allmänna funktioner

Aktivera VoiceOver

Använda VoiceOver

Talstöd

Förstora skärmbilden

Synanpassningar

Tips och trix med VoiceOver

Rotorn

Meddelanden med VoiceOver

Använda telefon med VoiceOver