Teckenspråk

Är teckenspråk ditt första språk? En del av informationen på webbplatsen är teckenspråkstolkad. Nedan hittar du länkar till de sidor som vi har översatt till teckenspråk.

För patienter

För patienter

1177 Vårdguidens e-tjänster och egenremiss

Att komma till oss - Habiliteringen

Att komma till oss - Inför ditt besök hos oss

Brukarråd vissa protokoll har teckenspråkstolkning

Synpunkter

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Dövhet

Hjälpmedel

Hörhjälpmedel

Mottagningar

Mottagningar

Om Habilitering & Hälsa

Synverksamheten

Tolk

Beställ tolk

Tolk

Övrigt

Nyheter - vissa nyheter har teckenspråkstolkning