Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dövblindhet

En person som är dövblind har både en synnedsättning eller blindhet och en hörselnedsättning eller dövhet.

Vad är dövblindhet?

En person som är dövblind har både en mycket begränsad syn och en hörselnedsättning eller dövhet. Det kan begränsa vardagen för den som har dövblindhet och minska möjligheterna att vara med i önskade aktiviteter.

Dövblindhet kan också minska möjligheten att vara delaktig i samhället. Samhället kan då erbjuda olika insatser, till exempel anpassning av omgivningen eller erbjuda hjälpmedel.

En del personer talar, medan andra har teckenspråk som första språk. En del har alternativa metoder för att kommunicera.

Vem kan få hjälp från Dövblindteamet?

Barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet kan få hjälp. Även närstående och personal kan få hjälp från Dövblindteamet.

Hur får man hjälp från Dövblindteamet?

För att få hjälp från Dövblindteamet krävs en remiss från Syn-eller Hörselverksamheten. En remiss kan alltid skickas om patienten till exempel har stora svårigheter att kommunicera, att få information eller har svårt att förflytta sig eller orientera sig. Patienten måste vara aktuell inom både Syn- och Hörselverksamhet sedan tidigare. 

Vad är Dövblindteamets uppdrag?

Dövblindteamet är ett specialistteam som arbetar i hela Västra Götaland. Teamet ger stöd och hjälp för att öka delaktigheten i samhället och bidra till ett så meningsfullt liv som möjligt.

Hur arbetar Dövblindteamet?

Vid det första mötet med Dövblindteamet tar man reda på personens behov av hjälp och stöd. Insatserna och stödet planerar vi sedan tillsammans efter de behov som finns. Insatserna kan variera och förändras. 

Vi anpassar alltid vår kommunikation efter personens behov (teckenspråk, tal eller alternativ metod).

Dövblindteamet samarbetar med andra enheter inom Syn-och Hörselverksamheten. Vi samarbetar även med Habiliteringen, Försäkringskassan, förskola, skola, arbetsplatser eller andra myndigheter.

Insatserna ges av specialpedagog, kurator, synpedagog/arbetsterapeut, psykolog, kommunikationspedagog, audionom samt ögonläkare och audiolog.

Dövblindteamets insatser kan till exempel vara:

  • Samtalsstöd och krisbearbetning
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter
  • Olika slags utredningar ur ett dövblindperspektiv
  • Samarbete kring insatser från myndigheter, skola/förskola, kommuner
  • Information och stöd till anhöriga, närstående och personal
  • Anpassning och träning av syn-och hörselhjälpmedel i hemmet
  • Gruppverksamhet
  • Kommunikationsstrategier i all typ av kommunikation

Dövblindteamets konsultläkare:
Jerker Nilsson, Öronläkare

Dövblindteamet

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Tove Djerf Wrånge

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gabriella Gloria

Synpedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sara Benjaminsson

Pedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rebecca Ulfsparre

Pedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Widmark

Audionom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emy Öst

Psykolog,leg.
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jessika Rylander

Specialpedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sara Berg

Kurator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-01-19 14:15