Dövblindhet

Teckenspråk


Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra.

Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. En del personer talar, medan andra har teckenspråk som första språk. En del har alternativa metoder för att kommunicera.  

Hjälpmedel vid dövblindhet på 1177.se 
Om dövblindhet hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa 

Vi ger kunskap om diagnosen och hur vardagen kan fungera bättre. Du kan få stöd och strategier för att bibehålla och utveckla din självständighet och delaktighet.  

Exempel på insatser 

  • Samtalsstöd och krisbearbetning 
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter 
  • Olika slags utredningar ur ett dövblindperspektiv 
  • Samarbete kring insatser från myndigheter, skola/förskola, kommuner 
  • Information och stöd till anhöriga, närstående och personal 
  • Anpassning och träning av syn-och hörhjälpmedel i hemmet 
  • Gruppverksamhet 
  • Kommunikationsstrategier vid när- och fjärrkommunikation
  • Tolkservice 

Oftast pågår en fördjupad hörsel- och synhabilitering samtidigt som du får stöd från Dövblindteam.

Dövblindteam

Dövblindteamet är ett specialistteam som arbetar i hela Västra Götaland. Vi ger stöd och hjälp för att öka delaktigheten i samhället och bidra till ett meningsfullt liv.

Beställ tolk

Habilitering & Hälsa ger service till personer som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk och alla de behöver kommunicera med.