Dövhet

Teckenspråk


Dövhet innebär att höra lite eller inget alls. Det är också en kulturell och social identitet. En person som är döv och har teckenspråk som sitt förstaspråk ser ofta sig som en del av en språklig minoritet.

Teckenspråk är ett visuellt språk med egen grammatik. Döva har en gemensam erfarenhet om vad det innebär att leva i ett talspråkligt samhälle.

Nedsatt hörsel på 1177.se 

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa 

Vi kan ge kunskap om diagnosen och hur vardagen kan fungera bättre. Du kan få stöd och strategier för att utveckla din självständighet och delaktighet. Vi kommunicerar på teckenspråk och erbjuder stöd och behandling till dig som är teckenspråkig. Vi erbjuder också tolkservice. 

Exempel på insatser 

  • Tolkservice
  • Stöd och information till dig och närstående 
  • Stöd i kontakt med myndigheter 
  • Samtalsstöd 
  • Relationssamtal 
  • Olika gruppverksamheter 
  • Dövteamet besöker förskolor och skolor och informerar om barn till döva förälder, teckenspråk och dövkultur på uppdrag från vårdnadshavare.

Dövteam

Dövteamet är ett specialistteam som arbetar i hela Västra Götaland. Vi ger stöd och hjälp för att öka delaktigheten i samhället och bidra till ett meningsfullt liv.

Beställ tolk

Habilitering & Hälsa ger service till personer som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk och alla de behöver kommunicera med.

Information från SOS Alarm

En tjänst som ger dig som är döv, tal- eller hörselskadad möjlighet att kontakta SOS Alarm via sms.

Larma 112 med sms