Teckenspråk

Är teckenspråk ditt första språk? Här finns teckenspråkstolkad information om Habilitering & Hälsa.

Inför ditt besök hos oss (teckenspråk, ljud och text)

Nyheter

nyheter

Habilitering & Hälsas nyheter teckenspråktolkas oftast.
vgregion.se/hoh/nyheter

För patienter

Om habiliteringen

Egenremiss

Om synverksamheten