Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyckelfaktorer

Här har vi samlat de viktigaste nyckelfaktorerna både när det gäller att förebygga ohälsa eller främja hälsa. Mer information om de olika faktorerna kan sedan finna på andra sidor på denna webbplats.

En frisk arbetsplats

I Arbetsmiljöverkets rapport "Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer" lanseras begreppet ”frisk arbetsplats”. Med detta menas en arbetsmiljö som har gynnsamma effekter på såväl individ som verksamhet. Det ger en signal om att arbetsmiljöfrågor skall ses som en strategisk viktig del i företagets/organisationens välbefinnande och överlevnad.

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, Arbetsmiljöverket 2012

Sex faktorer som gör din arbetsplats frisk, suntarbetsliv.se

De sex viktigaste friskfaktorerna

Rapporten "Från risk till frisk" bygger på Forskningsprojektet Hälsa och Framtid i offentlig förvaltning och summerar de sex viktigaste friskfaktorerna, utan inbördes ordning.

I forskningsprojektet har man jämfört vad som skiljer kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro från dem med hög sjukfrånvaro. Man har tidigare genomfört motsvarande forskningsprojekt i privata företag och funnit liknande resultat där.

Hälsa och framtid

Arbetslivsfaktorer och psykisk ohälsa

Kunskapsöversikten "Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro" visade att det fanns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

De riskfaktorer i arbetslivet man fann samband mellan var utan inbördes ordning:

De faktorer som främst kopplas till psykiskt välbefinnande var utan inbördes ordning:

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, FORTE 2015

ISM:s KART-studie över stress, hälsa och arbetsmiljö i Västra Götaland bekräftar denna bild. Utöver dessa fann man att följande faktorer predicerade välbefinnande/hälsa:

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen

SKL tog 2017 fram en forskningsöversikt från Uppdrag psykisk hälsa, som också stämmer väl med nyckelfaktorerna ovan, men också ger sammanfattande råd kring arbete och sjukfrånvaro.

Arbete och sjukfrånvaro

Positiva arbetsmiljöindikatorer

Arbetsmiljöverket har i en antologi sammanfattat resultatet från projektet positiva arbetsmiljöindikatorer. Förslaget presenterar indikatorer för att mäta och följa arbetsmiljön, med fokus på goda organisationer i arbetslivet. De indikatorer som föreslås ingå i goda organisationer utgår från tre s.k. kompositindikatorer, vilket betyder att de i sin tur består av flera delindikatorer:

  • Delaktighet (medverkan i planering och uppföljning av arbetet, samt flextid och arbetsrotation)
  • Individuellt lärande (kompetensutveckling, utbildning och "on-the-job training")
  • Strukturellt lärande (uppföljning, utvecklingssamtal, projektarbete och omvärldsbevakning)

Dessutom ingår numerisk flexibilitet, som en indikator för anställningsform, det vill säga tillfälliga anställningar, deltid, bemanningsföretag etc. Denna ingår inte i definitionen goda organisationer, men finns med för att beskriva olika sätt att organisera arbetet som är väsentliga för anställda och företag.

Mäta och följa goda organisationer, Arbetsmiljöverket 2017

Senast uppdaterad: 2020-08-03 13:33