Arbetsbelastning

Arbetsgivaren skall se till att det inte uppstår en ohälsosam arbetsbelastning. Som chef är det viktigt att vara uppmärksam på om/när det börjar bli obalans. Det kan handla om tidiga tecken på stress hos medarbetare men också i arbetsgrupper och arbetsplatser.

Resurserna behöver anpassas till kraven i arbetet. Det gäller att du som chef är uppmärksam på eventuell obalans, så att det inte upprepas eller blir långvarigt, och därmed leder till ohälsa – med andra ord till ohälsosam arbetsbelastning.

Tecken på obalans

kan märkas på såväl individnivå, som arbetsplatsnivå. Exempel på detta kan vara

  • Låg kvalitet eller sen leverans av arbetsresultat
  • Konflikter, samarbetssvårigheter, kränkningar
  • Sjukfrånvaro och sjuknärvaro, hög personalomsättning
  • Olyckstillbud
  • Övertidsarbete, sjuknärvaro, hoppar över lunch och rast
  • Värk, sömnbesvär, magont
  • Bristande motivation, nedstämdhet, irritation
  • Försämrad koncentrationsförmåga, glömska, svårare att komma igång, ta initiativ, fatta beslut

Föreläsningar om arbetsbelastning

Mats Eklöf och Maral Babapour Chafi föreläste om psykisk arbetsbelastning och kognitiv ergonomi på konferensen Tillsammans förbättrar vi arbetsmiljön. Se föreläsningarna nedan.

'