Digitala möten ska stärka logopedivården

Jonas Sterner, avdelningschef och Klara Modig, logoped, har sökt och blivit beviljade 303 500 kr av Västra Götalandsregionens innovationsfond, för att utveckla digitala vårdmöten.

Logopedimottagningen har sökt och blivit beviljade 303 500 kr, av Västra Götalandsregionens innovationsfond, för ett projekt som syftar till att utveckla digitala vårdmöten för patienter med stroke eller neurologisk sjukdom.

- Alingsås lasarett är bäst i Sverige på strokevård enligt Riksstroke. Nu tar vi nästa steg genom att utveckla digitala vårdmöten för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård, så som korttidsboenden och särskilda boenden, säger Klara Modig, logoped på mottagningen på lasarettet.

Tal-, språk-, och sväljsvårigheter drabbar många som har fått en stroke eller en neurologisk sjukdom. Efter att patienter har vårdats på sjukhus så är det vanligt att man kommer till ett korttidsboende eller ett särskilt boende. Där har hittills resurserna till logopedisk behandling varit begränsad. Och upptagningsområdet är stort.

- Idag har vi en logoped som arbetar halvtid med att stötta patienter på korttidsboenden och särskilda boenden i fyra kommuner - Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga. Digitala vårdmöten ökar möjligheterna för oss att ge både patienter och personal ännu mer stöd, säger Jonas Sterner, avdelningschef på logopedimottagningen.

Hur de digitala mötena kommer att ske är ännu inte klart. Det är något som projektet kommer att arbeta fram under resans gång. Projektet pågår i ett år och startar i januari 2020.

Vill du veta mer, kontakta:

Klara Modig, logoped, tfn 0322 22 60 62, klara.modig@vgregion.se
Jonas Sterner, avdelningschef, tfn 0700 82 23 68, jonas.sterner@vgregion.se

Fakta om stroke

  • Varje år drabbas cirka 22 000 personer i Sverige av Stroke.
  • På Alingsås lasarett vårdas runt 200 personer för stroke varje år.
  • Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.
  • Stroke kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

Fakta om Alingsås lasarett

  • Alingsås lasarett är ett sjukhus inom Sjukhusen i väster där Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus ingår.
  • Lasarettet har ett upptagningsområde på 100 000 invånare och har runt 700 anställda.
  • Varje dag besöker cirka 70 patienter lasarettets akutmottagning som har öppet dagligen mellan kl 8-21.