Långsiktigt kvalitetsarbete ger lyft för hjärtinfarktsvården

Rikard Roupe
Rikard Roupe, kardiolog på Alingsås lasarett.

För fem år sedan bestämde man sig inom kardiologen på Alingsås lasarett för att förbättra hjärtinfarktsvården. Beslutet ledde till ett långsiktigt kvalitetsarbete, som nu avspeglar sig i resultaten.

Förändringsarbetet inleddes med en genomgripande översyn av det egna arbetssättet för att få en bättre bild av helheten. Man gjorde också en omvärldsbevakning i form av besök på andra sjukhus och ett möte med hjärt-lungsjukas förening i Alingsås för att få deras syn och önskemål på vården.

– Slutsatsen utifrån översynen och omvärldsbevakningen blev att vi hade kompetensen, men vi behövde bättre rutiner för uppföljning och när den skulle ske, säger Rikard Roupe som är överläkare och verksamhetsansvarig för kardiologin på Alingsås lasarett.

Kvalitet inom hjärtinfarktsvården mäts enligt elva olika parametrar, bland annat tid till kranskärlsröntgen, korrekt läkemedelsbehandling, måluppfyllelse av blodtryck och kolesterol samt rökfrihet. Resultaten rapporteras in till kvalitetsregistret Swedeheart, där varje godkänd parameter ger en poäng.

De förbättrade rutiner som man stegvis införde under 2018 gav resultat 2019, då man tog ett skutt uppåt i kvalitetsrankingen. I fjol förbättrades resultatet med ytterligare en poäng till 8,5 av möjliga 11 poäng.

– År 2020 nådde vi även målet för kranskärlsröntgen inom 72 timmar för patienter med liten hjärtinfarkt, säger Rikard.

Lagarbete genom hela kedjan

De goda resultat som nu uppnåtts är följden av ett lagarbete som börjar i den akuta delen av kedjan och bygger vidare på hjärtmottagningens engagemang i den uppföljande delen:

– Det är fantastiskt fint att se hur alla hjälps åt, och det är många professioner utöver undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som stöttar olika delar av kedjan. En stor del av framgången bygger på engagemang även från fysioterapeuter, dietister, biomedicinska analytiker, kuratorer och medicinska sekreterare.

Swedeheart 2020

  • Swedeheart är ett kvalitetsregister som bland annat mäter kvalitet inom hjärtinfarktsvården i Sverige.
  • Kvalitetsparametrarna i Swedeheart gäller hjärtinfarktspatienter som är yngre än 80 år.
  • På Alingsås lasarett har man årligen cirka 120 hjärtinfarktspatienter som är yngre än 80 år.
  • I Swedehearts kvalitetsranking för 2020 hade Alingsås lasarett 8,5 poäng, vilket gjorde att man tog en topp-tio-placering av drygt 70 deltagande sjukhus.
  • Swedeheart