Årets strokeenhet, andra året i rad

Uppdaterad:
Publicerad:
Vårdpersonal samlad för gruppfoto. Glada miner

Personalens engagemang, det goda samarbetet mellan de enheter som bildar strokelarmkedja på lasarettet och viljan att ständigt fortsätta kompetensutveckla är viktiga pusselbitar för den goda strokevård som ligger bakom priset.

– Vi är otroligt stolta att få priset även i år och extra roligt att dela detta med tre andra lasarett, säger Eva-Lena Andersson som är enhetschef på avdelning 9 på Alingsås lasarett. Alla hade lika fina siffror och det gick inte att utse en enda vinnare.

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. De samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelse vid stroke. Dessutom genomför de enkäter som uppföljning efter tre månader vilket ger värdefull information om strokepatienters hälsa och funktionsförmåga.

Stort tack och grattis till alla våra medarbetare som bidrar till en så god strokevård!