Call to action-block

Blocket används för att tydligt visa de viktigaste actions, eller åtgärder, besökare kan göra på en sida. Blocket ska underlätta att snabbt utföra en uppgift.

I ett call to action-block kan du länka till:

 • formulär
 • dokument
 • webbsidor
 • system

Länkmålet ska vara det besökaren antagligen är på sidan för att göra och leda till en "action", en handling, att utföra en uppgift. I vissa fall kan länkmålet vara annat än att lösa en uppgift, och länken kan leda till exempelvis en manual eller annan användarsupport.

Blocket ska inte användas som en vanlig länk för fördjupande eller relaterad information.

 • Använd call to action när besökaren ska lösa en uppgift eller ta en tydlig action. Ha fokus på att utföra något.
 • Använd inte call to action för fördjupad eller relaterad information, då använder du en vanlig länk.
 • Använd tydliga länktexter med uppmaning om möjligt:
  • “Sök jobb i VGR”

  • “Boka lokal i Outlook”

  • “Sök utbildningar och kurser”

  • "Beställ behörighet"

"Information om Västra Götalandsregionen" och "Information om smittskydd" är exempel på sämre calls to action. Här ska du istället använda en vanlig länk.

För intranät

För intranätet ska blocket call to action ligga högst upp på sidan, ovanför ingressen. Blocket ska göra det lättare för besökaren att snabbt lösa en återkommande uppgift. Platsar inte innehållet överst på sidan så platsar det inte heller i ett call to action-block, eftersom blocket ska leda till de viktigaste uppgifterna för sidan.

Det bör inte ligga fler än fyra call to actions-block per sida. Blocket ska vara 2/3 brett på intranätet.