Vanliga system - intranät

Blocket för vanliga system används enbart på startsidor på intranätet. Syftet är att ha en lättåtkomlig väg direkt in i de mest använda systemen.

Blocket innehåller länkar till maximalt åtta system, samt en länk till alla system på intranätet. Blocket kan innehålla länkar till olika system beroende på vilken förvaltnings startsida blocket visas på.

De åtta länkarna ska leda direkt till inloggning för de mest använda systemen och länken till alla system ska leda till en lista med alla system.

skärmklipp av blocket vanliga system

Länkar läggs till i redigeringsläge. Logotyper till systemen hämtas från VGR Mediebank, logotyper till flera av de vanligaste systemen finns redan inlagda i mappen VGR Fritt.  Vid behov av ytterligare logotyper läggs de in som vanliga bilder i VGR Mediebank, tänk på att logotypen visas som en kvadrat.

skärmklipp redigeringsläge för blocket vanliga system