Service portal RSS-flödesläsare

Blocket "Service portal RSS-flödesläsare" visar aktuell driftinformation för våra IT-system Det går att ställa in så det bara visar information för just de system som används av din förvaltning. Obs blocket på den här sidan är bara en skärmdump på ett block eftersom det endast kan användas på intranätet.

Blocket hämtar aktuell information direkt från IT:s serviceportal och uppdateras automatiskt med 

Gör så här:

Skapa ett Service portal RSS-flödesläsare block

  1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge (till exempel Driftinformation it) och välj blocket Service portal RSS-flödesläsare
  2. Fyll i rubrik, vi rekommenderar Driftinformation it .
  3. Välj din förvaltning under Filter för påverkad förvaltning. 
  4. Välj  genom att kryssa i respektive ruta vad du vil att blocket ska visa
  5. Om du vill kan du skapa olika block för planerade arbeten och akuta störningar/avbrott. 
  6. Välj hur många avbrott du vill visa per sida.
  7. Publicera.

Obs blocket på den här sidan är bara en skärmdump på ett block eftersom det endast kan användas på intranätet.