Remiss för tinnitus

Här har vi samlat information och råd till dig som möter patienter med tinnitus i ditt arbete.

Bakgrundsfrågor att ställa till patienter:

Kan patienten härleda till en speciell situation där tinnitus utlöstes? 

Det kan inkludera bullerexponering, huvudskada, förändringar i medicinering eller ökade nivåer av stress.

Tinnitus är en ljudupplevelse utan känd ljudkälla antingen i ett eller båda öronen eller inne huvudet. Ljud som har en mening såsom melodier, röster etc. är inte tinnitus utan hörselhallucinationer.

Tinnitusegenskaper som bör noteras: 

  • Är besvären ensidiga eller dubbelsidiga?
  • Information om eventuell yrsel är också utav värde
  • Finns några andra associerade symtom som dövhet, yrsel, ljudöverkänslighet, öronvärk eller vätskande öron?
  • Är ljudet konstant eller intermittent och hur ofta förekommer det vid intermittent?
  • Hur besvärande upplever patienten sin tinnitus?

Undersökning och remiss:

Status ska omfatta otoskopisk undersökning av öronen för att utesluta vax, infektioner och mellanöreinflammationer samt ett enkelt screeningaudiogram.

Ensidig tinnitus och pulserande tinnitus bör remitteras för vidare utredning. Dessutom bör alla ensidiga, snabbt försämrade eller asymmetriska hörselnedsättning remitteras till Öron- Näs- och Halskliniken för vidare utredning.
Patienter med normal hörsel och tinnitus som remitteras till Öron- näs och halskliniken eller hörselverksamheten på Habilitering & Hälsa, undersöks med hörseltest för att påvisa eventuell medicinsk utredning. I samband med detta lämnas tinnitusinformation av audionom. Övrig medicinsk behandling vid tinnitus ska skötas i primärvård (antidepressiva, samtalsstöd etc.)
Patienter med tillhörande hörselnedsättning kan bli hjälpta av hörapparater och de med yrsel kan kräva ytterligare specialistbehandling.
Vissa patienter med plågsam eller måttlig till svår tinnitus bör också remitteras vidare för bedömning. Behandling i form av tinnitusterapi kan hjälpa.

Andra varningstecken:

Plötslig sensorineural hörselnedsättning är en medicinsk nödsituation och patienten bör skickas akut för bedömning hos öronläkare.

Oförklarliga neurologiska symtom och tecken som tyder på förhöjt intrakraniellt tryck bör skyndsamt hänvisas till en lämplig specialist.

Sidan är faktagranskad av: Överläkare Jerker Nilsson, Öron- Näs- och halskliniken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås