Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss till syncentral

Remisskriterier

För att få insatser på Habilitering & Hälsas syncentraler krävs alltid remiss från ögonläkare. Det behövs för att få ett värde på synfunktionen samt att få en medicinsk bedömning och orsak till synnedsättningen.

Med synnedsättning avses en person med så nedsatt synfunktion eller blindhet att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller p.g.a synnedsättningen ha andra väsentliga svårigheter att klara vardagssysslor.

Bedömning sker enligt WHO:s kategorier. Ett av följande kriterier måste uppfyllas. Med bästa fördragbara glasögonkorrektion på bästa ögat.

1. Patient som med bästa fördragbara glasögonkorrektion ej uppnår högre synskärpa än 0,3 eller sämre på bästa ögat.

2. Patient med centralt bevarat synfält som har en utbredning 5-10 grader från centrum placeras i kategori 3. Patient med synfältsutbredning mindre än 5 grader från centrum placeras i kategori 4 oavsett synskärpa.

3. Patient med läsförmåga = > 10 punkter med adekvata läsglasögon och god belysning

Om patienten inte uppfyller något av ovanstående kriterier men ögonläkare ändå anser att remiss är befogad, beskriv utförligt problemet.

Synverksamheten tar ställning till om problemet ingår i verksamhetens uppdrag.

Kategorier för synnedsättning enligt WHO och Socialstyrelsen, 2010-01-01

0 Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3
1 Måttlig synnedsättning 0,1
2 Svår synnedsättning 0,05
3 Blindhet 0,02
4 Blindhet Ljusperception
5 Blindhet Ingen ljusperception

 

Anne Granath, verksamhetschef
Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2019-02-06 11:44