Grupper för vuxna patienter inom habilitering

Vi erbjuder grupper både på distans och på mottagning. Kontakta det team inom Habiliteringen som du eller din närstående har kontakt med för eventuell planering av insats via grupp.

Hur deltar jag digitalt i en grupp?

Flera av våra program erbjuds digitalt. För att delta i en grupp digitalt behöver du ha grundläggande kunskap om hur du hanterar din utrustning; en dator, platta eller smartphone med internetuppkoppling. Du kommer att få mer information i kallelsen som skickas efter överenskommelse.

 • Diskussionsgrupp autism

  Kontakta Habiliteringen för mer information om denna grupp.

 • Ha koll

  Har du svårt att planera och organisera det du ska göra? Är det svårt att komma igång med att använda din kalender? Har du tid och motivation att arbeta med det?

 • Hälsosamma levnadsvanor

  En grupp för patienter som är motiverade att förändra och veta mer om levnadsvanor inom kost, rörelse, sömn och stress.

 • Leva med CP; cerebral pares

  Gruppens syfte är att ge ökad kunskap om cerebral pares och att utbyta erfarenheter kring funktionsnedsättningen och dess konsekvenser genom samtal med andra.

 • ReDO

  Kontakta Habiliteringen för mer information om denna grupp.

 • Socialt samspel

  Vill du diskutera och praktiskt träna förmågor som handlar om att fungera socialt med andra människor? Grupp för dig som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom.

 • Vad vet jag om min diagnos Lindrig intellektuell funktionsnedsättning ?

  För dig över 18 år som har intellektuell funktionsnedsättning och känner att du vill lära dig mer om diagnosen.