Grupper för vuxna med hörselnedsättning

Vill du fördjupa dina kunskaper om hörsel och hörselnedsättningens konsekvenser? Vill du även veta mer om hörhjälpmedel och kommunikationsstrategier samt alternativa kommunikationsmetoder?

Habilitering & Hälsa erbjuder behandling i grupp till yrkesverksamma, seniorer och personer med grav hörselnedsättning.

Syfte med grupprehabilitering är åstadkomma gynnsamma processer som leder till en varaktig förändring och ökad livskvalitet. 

Genom att delta i grupprehabilitering möter du andra med hörselnedsättning och delar erfarenheter.